Gå till sidans innehåll

Screening av tillväxt

Syftet med en screening av tillväxten är att identifiera de barn som kan ha en sjukdom som påverkar tillväxten. Ett avvikande screeningresultat är dock inte automatiskt ett tecken på sjukdom.

Screening används för att bedöma behovet av fortsatta undersökningar. Å andra sidan utesluter inte en tillväxtkurva som tolkas som normal vid screening en tillväxtsjukdom.

Screening av en avvikande tillväxt är jämförbar med laboratoriereferensvärden som fastställts från en frisk befolkning med 95 procents noggrannhet. Med andra ord ligger 5 % av de friska personerna fortfarande utanför referensvärdena.

Screening är alltid en avvägning mellan nytta och skada, och vi måste överväga hur många friska barn som kan hänvisas till fortsatta undersökningar och orsaka onödig oro för familjerna, för att identifiera så många sjuka barn som möjligt.

En betydande skillnad i längd jämfört med tillväxtkurvans medelvärde, den förväntade längden beräknad utifrån föräldrarnas längd eller tidigare tillväxt kan vara ett tecken på sjukdom. Screeningreglerna för längden är utformade så att cirka 0,5 % av friska barn screenas för att få en mer exakt uppskattning. Även om den stora majoriteten av de barn som undersöks är helt friska, är det framför allt kortväxta barn, vars tillväxtkurva ständigt pekar neråt, som bör undersökas närmare.

Det är klart svårare att undersöka om barn har avvikande vikt än längd, eftersom det är nästan omöjligt att fastställa vad som är en normal viktutveckling. Viktkontroller bygger dock på samma princip som längdkontroller. En kraftig avvikelse från tillväxten hos friska barn har betydelse för hälsan. En uppåtriktad avvikelse från kurvorna indikerar vanligtvis en ackumulering av överflödigt fett i kroppen. En nedåtgående kurva kan vara det första tecknet på undernäring eller sjukdom.

Viktindexet (BMI) varierar kraftigt även hos normalviktiga barn. Därför kan det inte användas direkt för att kontrollera barns vikt. Vikten måste därför uppskattas antingen med hjälp av en tillväxtkurva eller genom att beräkna BMI-ekvivalenten för vuxna (ISO-BMI) med hjälp av en separat kalkylator. I detta fall kan vuxengränserna för övervikt (>25 kg/m2), fetma (>30 kg/m2) eller olika grader av undervikt (16 och 17 kg/m2) också användas för barn.

En betydande skillnad i huvudomkretsen från tillväxtkurvans medelvärde eller från tidigare tillväxt kan vara ett tecken på en sjukdom. Screeningreglerna för huvudets tillväxt är utformade så att cirka 0,5 % av friska barn screenas för att få en mer exakt uppskattning. Även om majoriteten av dessa barn också är helt friska är det särskilt viktigt att bedöma och undersöka barn med kontinuerligt ökande huvudtillväxt närmare.

Uppdaterad 31.1.2023