Gå till sidans innehåll

Hjärn-ryggmärgsvätskeprov i diagnostisering och behandling av cancer hos barn och unga

Från hjärn-ryggmärgsvätskeprovet, det vill säga likvorprovet, kan man också undersöka cancerns spridning i centrala nervsystemet. Provet tas med en spinal-, dvs. lumbalpunktion

Benmärgsvätska tas med en tunn nål från ryggsidan mellan kotornas taggutskott. Barnet är nedsövd.

Vid leukemi, vissa maligna hjärntumörer och en del lymfom är det väsentligt att utreda om cancercellerna spridit sig till hjärn-ryggmärgsvätskan.

Därför ingår i en del av cancersjukdomarna en undersökning i initialskedet i form av en spinalpunktion där man med en tunn nål sticker mellan kotorna i ländryggen till benmärgsutrymmet och hjärn-ryggmärgsvätska droppas som prov. Hos barn och unga görs spinalpunktionen under narkos.

Vid leukemi och lymfom ges i benmärgsutrymmet också cytostatika och den första läkemedelsdosen ges redan i samband med spinalpunktionen vid diagnosskedet av sjukdomen.

En del hjärntumörpatienter har också en cistern som installerats genom skallbenet under huden och som har en förbindelse till hjärn-ryggmärgsvätskeutrymmet för att dosera läkemedlet.

Efter undersökningen är det bra att vara i liggande ställning enligt vårdenhetens anvisningar för att undvika huvudvärk samt i samband med läkemedelsdosering för att trygga en bra fördelning av läkemedlet.

Sårförbandet som läggs på punktionsstället kan tas bort följande dag.

Uppdaterad 26.10.2022