Gå till sidans innehåll

Meniskskador och ledbandsskador i knät

En vridskada i knät kan orsaka meniskskador och ledbandsskador. Särskilt idrottsgrenar som fotboll, volleyboll och skidåkning, där kroppen vrider sig medan foten är stilla, utsätter knät för vridskador.

Knäts menisker och främre och bakre korsband.

Knät stöds tvärgående av sidoligament och i främre och bakre riktningen av korsband. Dessa kallas för knäts ledband. Knäts menisker består av brosk och absorberar stötar och vridningar som knät utsätts för. Knät har två menisker, en yttre och en inre. Knäts menisker är formade som bokstaven c. En diskoid menisk är en menisk som har en medfött avvikande form och är diskformad. Hos barn är ledbanden flexibla och ledbandsskador är sällsynta hos barn under 10 år. Behandlingen av skador på knäts ledband och menisker bestäms av det individuella behovet.

En korsbandsskada i knät uppkommer ofta när knät vrids och vänds under belastning. Skador på knäts främre korsband är mycket vanligare än skador på det bakre korsbandet. När knäts ledband skadas uppkommer ofta smärta, svullnad i knät och/eller blod inne i knäleden. Dessutom är det vanligt att känna att knät ger efter när man går. Hos tonåringar är ledband och muskler relativt starkare än benen och därför kan barn och ungdomar drabbas av en mängd olika benskador i fogarna mellan muskler, senor och ben. Till exempel är korsbanden som stöder knät hos ett barn starkare än benet, så vid en vridskada i knät kan en benbit från korsbandsinfästningen lossna i knäleden.

Vid en skada i menisken utsätts den inre eller yttre menisken för stark kompression och dragning. Skadan uppstår ofta vid en rotationsrörelse i knät när det är belastat. Knät blir svullet och smärtsamt. En del av menisken kan orsaka att knät börjar låsa sig, vilket hindrar det från att böjas eller sträckas ut. Det gör ont att gå och knät kan kännas som om det ger efter eller att det klickar i det. Extrema positioner och vridningar av knät orsakar svår smärta och det känns som om leden inte klarar av belastning.

En avvikande formad menisk i knät, diskoid menisk, kan orsaka smärta och att knät låser sig när den vrider sig mellan knälederna.

Knäskador är mycket likartade när det gäller symtom och därför är det viktigt att undersöka knät, känna till skadans mekanism och att få bilddiagnostiska resultat. Ett knä som plötsligt har blivit ömt efter en olycka avbildas vanligen med en röntgenundersökning. En magnetundersökning kan ge mer information om skadan.

Undersökningen tar hänsyn till möjligheten av flera knäskador. Till exempel kan en korsbandsskada i knät också vara förknippad med en meniskskada och andra skador på knästrukturen, beroende på olyckan.

Knäskena med gångjärn, dvs. ortos.
Endoskopiskt ingrepp i knäleden.

Behandlingen av en skada på knäts ledband bestäms från fall till fall. Om knät ger onormalt mycket efter vid undersökningen är det troligt att ledbanden är skadade. Vid lindriga ledbandsskador kan ett knästöd med gångjärn räcka som behandling. Det är också mycket viktigt att aktivt träna de muskler som stöder knät. Ibland behövs det kirurgi för att behandla en ledbandsskada och tillhörande skador. Återhämtning och rehabilitering efter operationen tar flera månader. En fysioterapeut ger vid behov anvisningar om individuella rörelseövningar.

Hos barn med skador på det främre korsbandet kan korsbandet vara intakt, men det kan lossna tillsammans med en benbit från skenbensytan. Frakturer på korsbandets fästpunkt som är i ett bra läge behandlas med gips, men en fraktur som är tydligt förskjuten bör fixeras på sin rätta plats.

Ibland kan en meniskskada hos ett barn som växer läkas av sig själv. Vid behov repareras menisken eller så avlägsnas den skadade delen av menisken genom ett endoskopiskt ingrepp. En diskoid menisk, en medfödd avvikande formad diskformad menisk, kan vid behov formas genom titthålskirurgi.

Uppdaterad 1.2.2023