Gå till sidans innehåll

Skärmtid konkurrerar med motion

Flödet av stimuli är överväldigande och hjärnan överbelastas när man använder flera enheter, såsom smarttelefon, pekplatta och tv samtidigt.

Barnets vardag innehåller redan som det är en hel del stimuli. Spel och sociala medier bidrar till flödet av stimuli, och särskilt barnens hjärnor blir snabbt överbelastade.

Överbelastade barn är trötta, irriterade och har svårt att koncentrera sig. Rastlösheten och aggressiviteten kan också öka. Barnets hjärna vänjer sig vid den elektroniska världens snabba takt. När barnet måste sluta spela eller titta på något går hjärnan fortfarande på högvarv och barnet känner sig rastlös. Barnets känslighet och temperament påverkar hur väl barnet anpassar sig till flödet av stimuli. Hos vissa återspeglas överbelastningen snabbare i deras beteende.

Digitala apparater har också många positiva sidor. Spel kan hjälpa barnet att lära sig språk, förbättra barnets förmåga att lösa problem och utveckla sin visuella intelligens. Man kommer långt med gränser som sätts upp med sunt förnuft och ett öppet intresse för teknikens möjligheter och barnets användning av apparater.

Att fundera på

 • Tillbringar ni i familjen för mycket eller en lämplig mängd tid framför skärmar?

 • Skulle ni vilja minska skärmtiden och öka antalet saker ni gör tillsammans, till exempel utomhus?

 • Hur mycket skärmtid är lämpligt?

Med skärmtid avses den tid som spenderas på alla digitala enheter (telefon, TV, dator, pekplattor, konsolspel). Det är svårt att ge en exakt rekommendation för skärmtid, eftersom t.ex. skolbarn använder telefonen för att kommunicera med sina kompisar. Det är dock bra att begränsa skärmtiden för barn under skolåldern till högst två timmar per dag, så att de har tillräckligt med tid att röra på sig och umgås med andra.

Det är bra att tillsammans diskutera mängden skärmtid per dag och användningen av digitala enheter i allmänhet, samt att komma överens om gränser för användningen. Ett avtal om skärmtid som gäller hela familjen hjälper till att respektera gränserna. I avtalet kan man till exempel anteckna hur mycket man får spela per vecka, vilken dag man får spela eller var telefoner förvaras på natten.

Lyssna på ert barn och begränsa vid behov användningen av digitala enheter. Detta skyddar ditt barn från för mycket stimulans och ökar hens välbefinnande.

Utöver att sätta gränser är det föräldrarnas uppgift att hålla fast vid de överenskomna reglerna. Detta hjälper barnet att förstå att regler är gjorda för att följas. Om man till exempel har kommit överens om att telefoner inte är tillåtna vid middagsbordet är det viktigt att man som vuxen föregår med gott exempel och själv följer reglerna.

Tecken på överdriven användning av digitala enheter är bland annat:

 • tankarna kretsar bara kring spel eller sociala medier

 • ständiga vredesutbrott när skärmtiden tar slut

 • huvudvärk, irritabilitet, rastlöshet, våldsamhet

 • oförmåga att koncentrera sig

 • sömnproblem

 • Gör ett avtal om skärmtiden och ha det på en synlig plats. Ett tydligt avtal lugnar det dagliga bråket om huruvida och hur mycket man får spela.

 • Kom överens om vilka stunder som ska hållas fria från flödet av stimuli. Gemensamma måltider? Bastukvällar? När ni ligger i soffan? Utomhusaktiviteter? Prata, lyssna och var genuint närvarande. Barn behöver bli sedda och hörda.

 • Dela upp skärmtiden i mindre delar. Att tillbringa flera timmar i sträck framför ljusa, flimrande skärmar anstränger barnets ögon och hjärna.

 • Utforska internet, spel och sociala medier tillsammans. Visa intresse för ditt barns användning av enheter och visa hur man beter sig på nätet.

 • Ni kan vid behov ställa in spärrar och tidsgränser på telefonen eller datorn.

 • Ställ in en äggklocka eller en annan timer som ringer för att signalera till barnet att speltiden är slut.

 • Håll de sista timmarna på kvällen fria från skärmar. Fundera på var barnets telefon förvaras över natten.

 • Kontrollera hur ditt barn sitter framför pekplattan och bläddrar i smarttelefonen. Huvudvärk är en naturlig följd av att man sitter med krökt rygg och ihopsjunkna axlar.

 • Hjälp ditt barn att hitta andra aktiviteter och saker att göra på egen hand och tillsammans med sina kompisar. Motion och utomhusaktiviteter bidrar också till att lätta flödet av stimuli och underlättar sovandet.

 • Det är bra att ibland ha tråkigt! Det är svårt att bara vara, men det är en viktig färdighet. Det lönar sig också att öva på det.

 • Tillbringa ibland en hel dag utan skärmar.

Uppdaterad 10.2.2023