Gå till sidans innehåll

Hemangiom

Hemangiom är den vanligaste godartade tumören hos spädbarn.

Ett hemangiom kan också kallas kärltumör eller ett smultronmärke. Det är en tumör av de vaskulära strukturerna som förekommer hos 5–10 procent av barnen. Hemangiom uppträder strax efter födseln och växer vanligtvis snabbast i 4–8 månaders ålder. Även stora hemangiom försvinner vanligtvis när barnet når skolåldern. Ofta börjar ett hemangiom krympa vid ungefär ett års ålder, men det kan fortfarande vara synligt fram till ungefär 12 års ålder.

Majoriteten, dvs. cirka 60 procent, av hemangiom förekommer på huvudet och halsen. De kan också finnas på extremiteterna, bålen, könsorganen och de inre organen. Vanligtvis är tumören lokaliserad i huden eller underhuden. Hemangiom är sällsynta i muskler och ben, och förändringar som tolkas som hemangiom är vanligtvis antingen kärlmissbildningar eller lymfatiska missbildningar.

Över 90 procent av hemangiomen kräver ingen behandling. Uppföljning på rådgivningen räcker för att övervaka mindre hemangiom på icke-invasiva platser.

Läkemedelsbehandling inleds så snart som möjligt om hemangiomet

  • ligger i ögonområdet

  • ligger på halsen nära luftstrupen

  • ligger på en annan plats där den orsakar besvärliga symtom eller betydande funktionsstörning

  • blöder

  • blir infekterat

I andra fall kan du vänta och se om hemangiomet krymper av sig självt.

För närvarande är den primära läkemedelsbehandlingen av hemangiom betablockeraren propranolol. Det är det primära läkemedlet, eftersom det vanligtvis har en snabb verkan och få biverkningar. Propranolol har visat goda resultat upp till 2–3 års ålder. Denna behandling fungerar dock inte för alla barn.

Läkemedlet sätts in på en vårdavdelning för fullgångna barn i två månaders ålder och på polikliniken för äldre barn. I början övervakas blodtryck och hjärtfrekvens, och hos de minsta patienterna övervakas även blodsockernivån. Läkemedlet doseras dagtid. Läkemedlen ges strax före måltiderna. Regelbundna måltider är viktiga under läkemedelsbehandlingen. Vid behov avbryts medicineringen vid sjukdom eller om barnet löper en uppenbar risk för uttorkning.

Den första kontrollen sker ungefär en månad efter att patienten har börjat ta läkemedlet. Framtida kontrollbesök sker var 3–6:e månad, beroende på responsen. Läkaren gör en bedömning av behovet av andra behandlingsalternativ när den första månadens respons på betablockeraren har setts.

Läkemedelsbehandlingen avslutas vanligtvis vid 12–14 månaders ålder, men kan vid behov fortsätta längre. Läkemedlet sätts ut gradvis under 2–4 veckor.

Ibland måste behandlingen återupptas om hemangiomtillväxten återkommer. Läkemedlet är vanligtvis lika effektivt som under den första behandlingsomgången.

Om propranolol inte hjälper kan man pröva andra, mindre vanliga behandlingar. Dessa inkluderar kortisonmedicinering i tablettform eller som lokalbehandling, interferoninjektioner och kirurgisk behandling.

Bilddiagnostiska undersökningar, t.ex. magnetundersökning eller ultraljudsundersökning, görs om barnet har fem eller fler hemangiom.

Uppdaterad 15.8.2022