Gå till sidans innehåll

Biobanksverksamhet och forskningsprojekt i anslutning till cancersjukdomar

I biobanker samlas biologiskt provmaterial som kan användas också inom cancerforskning. Forskningen i cancersjukdomar främjar utvecklingen av behandlingar.

Skillnaden till sedvanliga forskningsprojekt är att biobanken strävar efter att vidsträckt samla in prover och information om alla patienter och inte endast om en noggrant utvald patientgrupp. Biobankerna lämnar ut prover och information för forskningsprojekt som uppfyller kriterierna inom ramen för sina egna regler och lagstiftningen som gäller biobanker.

Biobanker delar ut prover och uppgifter om patienter endast i en form som gör att man inte kan identifiera patienten.

Biobankverksamheten baserar sig på frivillighet och förutsätter samtycke från föräldrarna/vårdnadshavarna och/eller patienten beroende på patientens ålder. Biobankverksamheten presenteras i början av behandlingen och samtycke till deltagande efterfrågas.

Utöver biobankerna pågår kontinuerligt flera forskningsprojekt om cancersjukdomar hos barn, varför man samlar in forskningsprov. Patienter som ingår i målgruppen samt deras föräldrar informeras om forskningsprojekten. Att delta i vetenskapliga forskningsprojekt är helt frivilligt och förutsätter alltid ett samtycke av patienten och/eller föräldrarna.

Resultaten av cancerbehandlingar i barndomen har förbättrats avsevärt under de senaste fyra–fem årtionden, numera tillfrisknar över 85 % av patienterna bestående från en elakartad sjukdom. Denna gynnsamma utveckling har i sin helhet baserat sig på ett målinriktat forskningsarbete samt på ett internationellt omfattande samarbete. Därför behandlas cancersjukdomar i barndomen numera i alla industriländer nästan enbart som en del av internationella omfattande vård- och forskningsprogram.

Uppdaterad 26.10.2022