Gå till sidans innehåll

Trombocytopeni hos nyfödda

Trombocytopeni hos nyfödda kan till exempel orsakas av antikroppar som överförs från modern till fostret, infektion hos spädbarnet eller moderns havandeskapsförgiftning.

Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) innebär att det nyfödda barnet riskerar allvarliga blödningar. NAIT uppstår när mamman under graviditeten utvecklar antikroppar mot trombocytspecifika antigener (human platelet antigen, HPA) som fostret ärvt av sin far. Antikropparna tränger in i moderkakan och orsakar trombocytopeni hos fostret, som fortsätter tills antikropparna försvinner från kroppen. I de flesta fallen är sjukdomsbilden för NAIT lindrig. Å andra sidan är det den vanligaste orsaken till hjärnblödning hos fullgångna nyfödda barn. Av hjärnblödningarna inträffar 80 procent redan i livmodern.

NAIT kan förekomma redan under den första graviditeten. Risken för återfall i efterföljande graviditeter är hög och sjukdomsbilden är vanligen svårare. Förekomsten av NAIT varierar i litteraturen mellan 1/350 och 1/5 000 levande födda. Vanligtvis normaliseras trombocytnivåerna vid cirka 10 dagars ålder. Det nyfödda barnet behandlas med en trombocyttransfusion. I allmänhet behövs så kallade HPA-typade trombocyter för att få en ordentlig respons på transfusionen.

Vid immunologisk trombocytopeni (ITP) hos modern överförs trombocytantikroppar via moderkakan till barnet och antikropparna orsakar trombocytopeni hos den nyfödda. Även moderns systemiska lupus erythematosus (SLE) kan orsaka trombocytopeni hos det nyfödda barnet. Trombocytopeni uppstår på grund av att antikroppar från modern överförs till fostret genom moderkakan. Även i detta fall uppnås en terapirespons på immunglobulininfusion, men ofta långsammare än vid behandling av ITP. Förebyggande trombocyttransfusion med immunglobulinskydd är nödvändig om spädbarnets trombocytnivå är lägre än 30 x 109/l.

Trombocytopeni hos prematurbarn som upptäcks omedelbart efter födseln beror vanligtvis på orsaker som inträffat före födseln och försvinner vanligtvis av sig själv. Trombocytopeni förekommer hos barn med låg födelsevikt, men är nästan alltid övergående och orsaken förblir ofta oklar. Trombocytopeni kan också orsakas av en allvarlig infektion. Om man inte hittar någon orsak till trombocytopeni hos det nyfödda barnet och om den pågår i över än en månad bör man försöka utesluta ärftliga trombocytopenisyndrom.

Uppdaterad 11.8.2022