Gå till sidans innehåll

Barn i skolåldern

​Barn och ungdomar i åldern 7–18 år bör få minst 1,5–2 timmar varierad och åldersanpassad motion per dag. Hälften av motionen ska vara rask, vilket ökar pulsen och gör andningen åtminstone något snabbare.

Det dagliga målet uppfylls av sig själv när barnet har möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen och när man kommer överens om skärmtiden. Ett barn i skolåldern kan röra på sig till exempel på väg till skolan, på skolans raster och gymnastiklektioner samt genom att leka och vara ute med kompisar på kvällarna. Man får ytterligare motion genom att delta i olika ledda motionsformer.

Saker att tänka på

  • Uppfylls målet för barnets motion?

  • Kan barnet gå eller cykla till skolan eller till fritidsaktiviteter?

  • Vilken typ av motion finns tillgänglig för barnet efter skolan? Kan barnet spela streethockey på gatan med dina kompisar, leka polis och tjuv med grannbarnen eller bygga en koja i en skog i närheten?

  • Har barnet redan en fysisk hobby som hen tycker om? Om inte, vad skulle hen kunna pröva på? Även tonåringar rör på sig när de hittar en gren som de tycker om.

  • Finns det möjligheter till nyttomotion i hemmet? Trädgårdsarbete, hushållsarbete, lek med syskon?

  • Vilken typ av motion skulle ni kunna ordna för hela familjen?

Uppdaterad 10.2.2023