Gå till sidans innehåll

Uppföljning av prematurbarn på rådgivningen

De flesta prematurer kommer hem från sjukhuset vid en ålder som motsvarar graviditetsvecka 35–40. Prematurbarn följs upp på rådgivningen efter utskrivningen på samma sätt som fullgångna barn.

Även om detaljerna i rehabiliteringen och uppföljningen av små prematurer oftast planeras på sjukhuset eller mottagningen, har rådgivningen en viktig roll i att bedöma familjens helhetssituation och stödja den. Uppföljningen på rådgivningen med vaccinationer och mätningar (längd, vikt, huvudomfång) är dessutom lika viktigt för ett prematurbarn som ett fullgånget barn.

Efter utskrivningen följer man till en början upp babyns vikt varje vecka. På vissa sjukhus kan familjer erbjudas tjänster från en rehabiliteringshandledare eller familjearbetare så att man utöver mätningarna på rådgivningen kan följa upp vikten genom hembesök av en rehabiliteringshandledare eller familjearbetare.

Om babyn växer bra förlänger man mätintervallen till 1–3 månader under det första året, med hänsyn till barnets helhetssituation och födelsevecka.

Rådgivningen har också en viktig roll i att hjälpa hela familjen att orka och stödja utvecklingen av en bra växelverkan mellan babyn och föräldrarna. Man bör tala med rådgivningen om man är orolig för babyns utveckling eller om man är orolig för hur man själv eller ens make/maka ska orka.

Uppdaterad 5.1.2023