Gå till sidans innehåll

Irritabel tarm, IBS

IBS, dvs. irritabel tarmsyndrom omfattar en rad olika symtom som gör det svårt för ett barn att leva ett normalt liv och må bra. Syndromet kännetecknas av förändringar i tarmfunktionen och tidvis uppträdande svullnad av magen, ofta beroende på matens innehåll och mängden motion. Förändringar i tarmfunktionen åtföljs ofta av smärta.

Vid irritabelt tarmsyndrom kan det i mag-tarmkanalen förekomma känslor av obehag eller smärta, som är förknippade med variationer i avföringens konsistens, från diarré till förstoppning, eller variationer i tarmtömningsfrekvensen. I många fall lindras smärtan när man tömmer tarmen.

Diagnosen IBS baseras på uteslutande av organiska sjukdomar, såsom celiaki, och den typiska symtombilden. Mekanismen bakom IBS är inte helt känd. Mjölkallergi i barndomen eller kirurgiska ingrepp i buken kan ge upphov till störningar i tarmfunktionen och IBS.

Bakteriestammen i tarmen har konstaterats vara förknippad med många organiska sjukdomar och även med funktionella magsymtom. Forskningen om hur störningar i tarmmikrobiomet påverkar funktionella magbesvär hos barn är för närvarande begränsad, och alla pre- eller probiotiska preparat kan inte rekommenderas som behandling. Bakteriestammen och mängden bakterier i en probiotisk produkt påverkar dess effektivitet.

Det finns ingen standardiserad behandling för funktionell magsmärta eller IBS som alltid passar alla barn, utan behandlingen planeras individuellt utifrån symtomen. Behandlingen kan omfatta läkemedelsbehandling (spasmolytika), probiotika, kostbehandling och läkemedelsfria smärthanteringsmetoder som kognitiv terapi, psykoterapi eller psykofysisk terapi. Att byta till en laktosfri kost eller minska eller lämna bort sockerprodukter under en tid kan hjälpa till att lindra symtomen.

Vissa får hjälp av att ändra sin kost till laktos-, mjölk- eller glutenfri. Ibland kan man också försöka begränsa användningen av kolhydratprodukter i kosten (den så kallade FODMAP-kosten). Då begränsas användningen av vissa fermenterbara kolhydratföreningar som absorberas dåligt, och som t.ex. finns i glutenhaltiga spannmål, lök, mjölkprodukter, stenfrukter och sötningsmedel, ärter och baljväxter samt vissa frukter (t.ex. äpplen).

FODMAP-kosten är mycket begränsande när det gäller grundläggande livsmedelsgrupper och bör planeras tillsammans med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, t.ex. en näringsterapeut. För barn och ungdomar är det viktigt att se till att de växer och får tillräckligt med energi, vitaminer och spårämnen. Om kostbegränsningarna inte ger någon klar hjälp inom 1–2 månader ska man sluta med onödiga matbegränsningar.

Magsmärtor eller IBS i barndomen innebär inte automatiskt att besvären fortsätter som vuxen. För en stor del av barnen lindras besväret eller försvinner helt när barnet växer.

Uppdaterad 3.2.2023