Gå till sidans innehåll

Frakturer i mellanhandsbenet hos unga

Frakturer i mellanhandsbenen förekommer i första hand hos tonåringar.

En skada i mellanhandsbenet uppkommer ofta till följd av ett slag, till exempel när man i ilskan slår med knytnäven i väggen. Till följd av frakturen kan handryggen svälla upp och det kan vara smärtsamt att använda fingrarna. Diagnosen säkerställs med en röntgenundersökning av handen.

Största delen av frakturerna har en bra ställning och kan behandlas antingen med enbart tejpning av ett eller flera fingrar till det intilliggande friska fingret eller med en gipsskena. Ibland kan frakturen orsaka en benig felställning som korrigeras i den behandlande enheten och stöds med gips. Frakturer i mellanhandsbenen kräver sällan operativ behandling för att läka väl.

Gipsbehandlingen pågår vanligtvis i ca tre veckor, men längden bestäms från fall till fall enligt barnets ålder och frakturens svårighetsgrad. Om rörelserna i fingerlederna inte återställts fullständigt inom tre veckor efter att gipset tagits bort, uppmanas föräldrarna att kontakta den behandlande enheten för att ordna med fysioterapi.

Barn och unga kan återgå till skolidrotten och hobbyer (beroende på grenen) ca två veckor efter att gipset tagits bort, förutsatt att rörelserna i handleden och fingrarna har återställts och är smärtfria.

Uppdaterad 14.3.2022