Gå till sidans innehåll

Höstblåsor

Höstblåsor orsakas av enterovirus. Sjukdomen förekommer oftast hos småbarn på sensommaren och hösten.

Sjukdomen sprids som droppsmitta, genom beröring och avföring. Därför är det viktigt att tvätta händerna omsorgsfullt för att förebygga smitta. Sjukdomens inkubationstid är 3–6 dygn. Sjukdomen är inte farlig, den går över av sig själv på ungefär en vecka.

 • Blåsor i munnen och på händerna.

 • Bebisar kan ha utslag också på blöjområdet.

 • Feber

 • Huvudvärk

 • Halsont

 • Förkylning

 • Kraftlöshet

 • Lös mage

Om barnet har feber kan du ge hen febernedsättande och smärtstillande läkemedel och klä hen lätt. Ge barnet tillräckligt med vätska. Flytande och sval mat kan göra det lättare att äta och dricka.

Barns och ungas vätskebehov

Vikt

Minimimängd/dygn

0−10 kg

100 ml/kg/dygn

10−20 kg

1000−1500 ml/dygn

20−40 kg

1500−2000 ml/dygn

> 40 kg

2000−2500 ml/dygn

Anvisningar för dosering av febernedsättande läkemedel hemma

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande och smärtstillande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnet är ovanligt trött och medvetandet är nedsatt.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Blåsorna i munnen är så smärtsamma att barnet inte kan äta eller dricka.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen om hen orkar leka och delta i alla aktiviteter utan att behöva extra tillsyn.

Uppdaterad 15.8.2018