Gå till sidans innehåll

Information om cytostatikabehandling hos barn och unga

Cellgifter, det vill säga cytostatika förstör cancerceller

Cellgifter (cytostatika, kemoterapi) är läkemedelssubstanser som förstör celler som delar sig snabbt. Cancercellerna delar sig vanligtvis okontrollerat vilket gör dem känsligare för cellgifternas effekt än kroppens övriga celler. Därför är cellgifterna effektiva vid behandling av flera cancersjukdomar.

Behandlingseffekten beror till stor del på typen av cancer och delningshastigheten hos cancercellerna som behandlas. Även cancercellernas naturliga känslighet för olika cytostatika varierar i hög grad och därför använder man vid behandling av olika cancersjukdomar olika kombinationer av cytostatika.

Eftersom cytostatikans effekt inte begränsas enbart till cancerceller orsakar behandlingen också biverkningar som man strävar efter att hantera med en noggrann dosering av cytostatika, tidsinställning av behandlingen och läkemedel som skyddar mot biverkningar.

I vissa cancersjukdomar, såsom leukemi och lymfom, uppnås utmärkta behandlingsresultat med kombinationer av cytostatika, och nödvändigtvis behövs ingen annan form av behandling.

Vid behandling av fasta tumörer används cytostatika typiskt för att minska tumörens storlek som förbehandling innan en operation och/eller strålbehandling och därmed underlätta genomförandet av ingreppet samt minska operationskomplikationer.

Med cytostatikabehandling som ges före behandling som riktas direkt mot själva tumören strävar man också efter att förstöra eventuella metastaser. Cytostatikabehandlingen fortsätter vanligtvis efter operationen och/eller strålbehandlingen för att minska riskerna för uppkomsten av metastaser och ett lokalt återfall av tumören.

Uppdaterad 26.10.2022