Gå till sidans innehåll

Att mäta barnet

Barnet mäts alltid vid ett uppföljningsbesök på rådgivningen eller i skolhälsovården och före mottagning hos en barnläkare.

Längd och vikt mäts vid varje besök, och huvudets omkrets mäts alltid för barn under 7 år. Beroende på situationen kan barnets proportioner också bedömas. Det här avsnittet hjälper dig att förbereda dig inför besöket. Innehållet fungerar också som en guide för mätningar för hälso- och sjukvårdspersonal.

Längdmåttet är antingen en bordsmodell eller ett väggmonterat mått. Längdskalan ska ha en noggrannhet på 1 mm.

Vikten mäts med en digital våg. Huvudets omkrets mäts med ett otöjbart måttband. Sitthöjden mäts med hjälp av en stol och skalan börjar på sittnivå. Avståndet mellan fingertopparna mäts med ett otöjbart metallmåttband.

Mätinstrumenten bör kontrolleras, underhållas och kalibreras regelbundet.

Barn under 2 år mäts i ryggläge. Längden mäts från toppen av huvudet till de bara hälarna. När man mäter ska man säkerställa att kroppen är rak och att ryggen är fast i underlaget. Huvudet placeras så att öronöppningarna och de yttre ögonvrårna är i linje med varandra. För att säkerställa att barnets hållning bibehålls under mätningen tar en person (vanligtvis barnets vårdnadshavare) hand om huvudets position och en annan person (vanligtvis hälsovårdaren) tar hand om de nedre extremiteterna och läser av resultatet till närmaste millimeter.

För barn över 2 år mäts längden med barnet stående och barfota i lätta underkläder. Det är viktigt att barnet står med hälarna ihop, benen raka och axlarna avslappnade. Hälarna, vaderna, låren, axlarna och bakhuvudet hålls mot stödet under mätningen. Kontrollera att huvudet är korrekt placerat: de yttre ögonvrårna och öronkanalerna är horisontella. Medelvärdet för de tre mätningarna är resultatet av längdmätningen, den sista hela millimetern avläses utan avrundning.

Vikten mäts alltid med en digital våg. Barn under två år vägs utan kläder på babyvågar, barn i lekåldern vägs stående i underbyxor och barn i skolåldern i lätta underkläder. Vikten registreras i kilogram: med närmaste 10 g för dem som väger mindre än 10 kg och med närmaste 100 g för dem som väger mer än 10 kg.

Huvudets omkrets mäts alltid med ett otöjbart metallmåttband för barn under 7 år. Mätningen görs ovanför ögonbrynen och öronen, vid huvudets högsta punkt och bakhuvudet, med barnet i upprätt ställning. Mätningen upprepas vid behov. Mätresultatet registreras till närmaste millimeter.

Kroppens normala proportioner förändras med åldern. För att mäta sitthöjden behövs en platt stol med känd höjd. Kontrollera att huvudet är korrekt placerat: de yttre ögonvråna och öronkanalerna är horisontella. Efter mätningen beräknas den procentuella sittlängden i förhållande till längden och resultatet jämförs med en tabell med normalvärden för sittlängd för flickor och pojkar i olika åldrar. Det längsta möjliga avståndet mellan fingertopparna registreras som famnmått. Mätpositionen är bröstet mot väggen med armarna utsträckta åt sidan.

Uppdaterad 31.1.2023