Gå till sidans innehåll

Neuro-ortopedi

Lederna hos barn med cp-skada kan bli felställda på grund av felaktig användning av musklerna. När andra metoder inte längre är tillräckliga kan kirurgisk behandling övervägas.

Även om cp-skadan inte är av progressiv karaktär är problem i stöd- och rörelseorganen vanliga följdproblem som orsakar en försämrad rörlighet och funktionsförmåga med åldern. Som nyfödd har ett barn med cp-skada normal muskelstruktur, normala perifera nerver och normal ryggmärg. Felaktig användning av musklerna och förändrad fysiologi i samband med tillväxten orsakar strukturella felställningar i ledområdena. Vid behov undersöks bland annat höfternas struktur.

Ortopedisk behandling av de nedre extremiteterna övervägs vanligtvis först när mängden eller graden av annan behandling inte längre kan ökas, muskelspänningar inte har kunnat kontrolleras eller felaktig belastning av skelettet orsakar smärta, svårigheter att gå eller hotar att få leden ur led.

SDR, Selektiv Dorsal Rhizotomi är en av behandlingsformerna för spasticitet, dvs. ökad muskelspänning, hos barn med cp-skada. SDR, Selektiv Dorsal Rhizotomi innebär att man kapar de sensoriska nervfibrerna som går in i ryggmärgen. Dessa nervtrådar för känselinformation från de nedre extremiteterna, t.ex. information om ställningen, till ryggraden och hjärnan samt fungerar tillsammans med nerver som ger rörelsebefallningar.

Det finns många kontraindikationer för SDR, Selektiv Dorsal Rhizotomi. För ett barn som kan gå ska beslutet om operation alltid grunda sig i en 3D-rörelseanalys. För att uppnå optimal nytta av operationen ska den kombineras med intensiv fysioterapi. Beroende på patientens symtombild kan det förutom fysioterapi även behövas intensiv ergoterapi.

Uppdaterad 16.2.2023