Gå till sidans innehåll

Behandling av tunnelerade venkaterns utloppsöppning hemma

Utloppsöppningen för en tunnelerad central venkateter, dvs. roten, behandlas också hemma enligt sjukhusets anvisningar

SecurA cath®-ankaren hjälper katetern att hållas på plats i början.

En tunnelerad central venkateter är till stor hjälp vid vården men samtidigt utgör den också en infektionsrisk. På grund av infektionsrisken ska kateterns utloppsöppning, dvs. roten, behandlas regelbundet. Du får recept på rengöringsmedel från sjukhuset samt en remiss till materialdistributören i ditt eget hälso- och sjukvårdsdistrikt där du får övriga förbrukningsartiklar.

Föräldrarna instrueras i behandlingen av katetern innan utskrivningen eller i början av behandlingarna i samband med poliklinikbesöken. Det är bra att välja ett så rent och lugnt vårdställe som möjligt. Barnet antingen sitter eller ligger under behandlingen. Vid behov kan den ena föräldern hålla barnet på plats så att det uppkommer situationer där katetern till exempel kan komma loss.

Tvätta alltid händerna före hanteringen av katetern. Tvätta händerna med två och använd också handdesinfektionsmedel. Det är bra att färdigt ta fram de förnödenheter som behövs. Lösgör gamla skyddsförband och tejp försiktigt. Rengör roten med ett rengöringsmedel som ordinerats av vårdenheten.

Rengör huden vid kateterns utloppsöppning, dvs. runt roten på ett ca 10 x 10 cm stort område med en steril kompress som fuktats med rengöringsmedlet. Börja alltid rengöringen från roten och utåt, gnugga inte fram och tillbaka. Kontakta alltid det behandlande sjukhuset för tilläggsanvisningar om roten är rodnande eller utsöndrar sekret. Använd ett starkare rengöringsmedel som ordinerats av vårdenheten för en rodnande eller utsöndrande rot. Använd medlet som en kur.

Om patienten har fått en SecurA cath®-ankare, kom ihåg att rengöra också under ankaren genom att lyfta katetern försiktigt rakt uppåt.

Hemma kan rengöringen ibland ersättas genom att duscha kateterns rot med vatten i några minuter. Då ska du lämna kvar åtminstone en häfttejp på plats under duschningen. En kateter som lagts in för mindre än två veckor sedan får emellertid inte duschas så att vattenstrålens tryck riktas direkt mot kateterns rot.

Torka hudområdet efter duschningen med rena kompresser och rengör med rengöringsmedel innan byte till nya förband. Huden ska vara torr och fettfri så att de nya tejperna och förbanden fäster ordentligt.

Skyddstejp och -förband för en tunnelerad central venkateter (TCVK)

Under en skyddsfilm eller -förband för en tunnelerad central venkateter (TCVK) används i regel medföljande häfttejper eller fästen som fås av en separat tejp som ökar säkerheten och hjälper katetern att hållas på plats. Tejperna ska fästas så att de inte spänns ovanpå katetern utan tejpen ska tunnelaktigt gå runt kateterytan. Skyddstejp ska inte läggas direkt ovanpå roten men skyddsförbanden ska ligga ovanpå roten.

Byt förbanden eller filmen och behandla roten enligt det förband du använder samt rotens skick 1–2 gånger per vecka. Ibland ska kateterroten på vårdenhetens order behandlas dagligen, ifall den kräver uppföljning till exempel på grund av utsöndring eller rodnande.

Om du upptäcker något som avviker från det normala eller något du undrar över, kontakta den behandlande enheten.

Läs mera:

Tejperna håller katetern på plats.

Katetern har fästs med tejper som följer med skyddsfilmen. Tejper fästs enligt samma principer.

Skyddsfilmen skyddar kateterns utloppsöppning och ankare.

Under den första månaden är katetern försedd med en ankare som hjälper katetern att fästa sig bättre och förhindrar att kateterroten infekteras. Under denna period används en skyddsfilm vid katetern, som byts ut med 5-7 dagars mellanrum.

Kateterroten skyddas med skyddsfilm.

Efter den första månaden används i regel bland annat skyddsförband av silikoneller ett transparent filmförband som skydd för TVCK.

Uppdaterad 26.10.2022