Gå till sidans innehåll

Lekens betydelse för det sjuka barnet hemma och på sjukhuset

Lek är ett sätt för barn att vara och uttrycka sig. Lek är ett sätt för barnet att lära känna vårdpersonalen och anpassa sig till den nya situationen.

Lek hjälper barnet att acceptera sin sjukdom och främjar behandling och rehabilitering. Lek kan också hjälpa med förberedelserna inför undersökningar och ingrepp, lindra spänningar och hantera känslor.

Lek är särskilt viktigt när barnet är sjukt eller ligger på sjukhus. Det är ett sätt för barnet att hålla fast vid det som är bekant och tryggt i en okänd miljö. När ett barn upplever något viktigt, meningsfullt eller nytt är det naturligt att upplevelsen blir en del av leken. Detta gäller till exempel om barnet har varit på sjukhus för behandling, undersökning eller ingrepp.

Idéer till leken föds ur personliga erfarenheter, upplevelser, uppfattningar och kunskaper och förverkligas genom barnets fantasi. Med hjälp av fantasin kan barnet ta sig an en roll (t.ex. en läkare, riddare eller katt) och leva in sig i den. Rekvisita är ofta vardagliga föremål (till exempel en vit skjorta som läkarrock, en pinne som svärd eller vantar som kattassar) som barnet kan använda i leken med stöd av sin fantasi.

I leken rör sig barnet flexibelt till och från fantasivärlden. Lek gör det omöjliga möjligt: genom att leka kan och vågar barnet vad som helst – och även om hen inte kan göra något kan hen föreställa sig att hen kan göra det.

Uppdaterad 31.1.2023