Gå till sidans innehåll

Kortisonmedicinering under behandling av cancer hos barn och unga

Kortison är ett effektivt läkemedel vid behandling av leukemi. Kortisonmedicineringen planeras noggrant för att minimera biverkningar.

Kortison är ett hormon som normalt produceras av binjurarna och som påverkar kroppen i hög grad.

Av det naturliga kortisonet har man gjort kemiska derivat med hjälp av vilka effekten kan ökas. Vid behandling av cancer hos barn och unga används prednison/prednisolon, metylprednisolon och dexametason.

Vid behandling av akut lymfoblastleukemi (ALL), lymfom och hjärntumörer är kortisonet ett viktigt läkemedel som förstör leukemiceller och det används i kombination med cytostatikabehandlingar.

Kortisonpreparaten har många biverkningar som vid kortvarig användning lyckligtvis är övergående. De vanligaste biverkningarna är ett rundare ansikte, svullnad, större aptit, viktökning, nedsatt muskelstyrka, benskörhet samt humörsvängningar och irritation.

Kortisonet kan ibland störa kroppens sockerbalans samt höja blodtrycket och då är man tvungen att inleda en tillfällig medicinering för att behandla detta.

Kortison används vanligen i korta perioder och den orsakar därför få långvariga biverkningar.

Kortisonmedicineringen avslutas genom att gradvis minska dosen. Då får binjurarna tid att återhämta sig från den nedsatta funktionsduglighet medicineringen orsakar. Ibland behövs ännu hydrokortison som substitutionsbehandling.

Uppdaterad 26.10.2022