Gå till sidans innehåll

Patientorganisationer stöder familjen under barnets eller den ungas cancerbehandling

I Finland finns många patientorganisationer som ordnar verksamhet som stöder familjer och bidrar vid behov även med ekonomiskt stöd till familjer med barn som insjuknat i cancer.

Föräldrar till barn som insjuknat i cancer har grundat olika slags organisationer för att hjälpa familjer som kämpar med barnets cancersjukdom. Runtom i Finland finns lokala föreningar och utöver dessa föräldraklubbar i anslutning till cancerföreningarna på landskapsnivå. De erbjuder kamratstöd, anpassningsträning och ofta också ekonomiskt stöd för sina medlemmar.

Sylva ry är en intresseorganisation som grundats av föräldrar till barn som insjuknat i cancer och som aktivt arbetar för att förbättra familjernas förhållanden. Som en riksomfattande organisation har den kontakt med beslutsfattare och tar initiativ och förslag till förnyelser för att trygga cancerbehandlingen för barn och för att avhjälpa upptäckta missförhållanden.

Sylva stöder familjer genom att ordna träffar, semestrar och rehabilitering. Sylva ordnar dessutom årliga riksomfattande förhandlings- och utbildningsdagar för de yrkesutbildade på sjukhusen som arbetar med barn och unga som insjuknat i cancer.

Aktuell information om cancerbehandlingar för barn, rehabilitering och social trygghet får du i Sylva-tidningen. Dessutom publicerar Sylva guider som hjälper familjen i den nya livssituationen.

Ekonomiskt stöd från organisationer

Barnpatienter får ett initialt bidrag från en cancerförening i landskapet. Föreningen kan också betala vårddagsavgiften för sjukhusdagarna som orsakats av behandling av cancersjukdomen på sjukhuset. Barnfamiljer får dessa ersättningar vanligtvis ända från början av behandlingen när de ansluter sig som medlemmar i föreningen.

Utöver detta kan man ersätta även barnpatienternas vårddagsavgifter fram till uppnåendet av självrisktaket på 7 dygn, självriskandelarna för resekostnader enligt sjukförsäkringslagen samt parkeringsavgifter på sjukhusområdet som FPA inte ersätter.

Från cancerföreningarnas medel kan man också behovsprövat ersätta de kostnader som orsakas av sjukdomen som i övrigt inte kan ersätts från samhällsmedel. Fråga föreningarna också om stiftelsernas bidrag.

Du får närmare information från cancerföreningen på din egen ort.

Uppdaterad 26.10.2022