Gå till sidans innehåll

Om undersökningsfynd vid hjärtsjukdomar hos barn

Ett hjärtfel uppvisar inte alltid symtom. Många hjärtfel är dock kopplade till ett biljud i hjärtat eller ett annat avvikande auskultationsfynd (ett fynd som hörs när man lyssnar med stetoskop).

Läkaren kan genom att undersöka ovanpå hjärtat känna en avvikande förhöjning av hjärtat när det pumpar blod vidare. Man känner även på pulsen i ljumskarna (pulsen i lårbensartärerna) och i armhålorna. Vid en förträngning i aorta kan pulsen i lårbensartärerna kännas svag.

Öppen ductus arteriosus ger ofta en så kallad slagkraftig puls som känns tydligare än normalt.

Vid kontroll av andning fästs ofta uppmärksamhet vid tätheten, lättheten och andningsljudens kvalitet samt andningsfrekvensen.

Vissa hjärtfel är förknippade med vätskeansamling i kroppen. Hos barn är det första fyndet ofta svullnad i levern, dvs. en förstoring under revbensbågen. I thoraxröntgen kan man se att blodfullheten i lungorna har ökat och ibland kan man även se vätska i lungsäcken. Hos äldre barn och vuxna kan man ibland se fyllighet i halsvenen och till och med att den buktar ut.

Vid vissa hjärtfel blandas den arteriella och venösa blodcirkulationen och det leder till blåhet, det vill säga cyanos. Cyanos som orsakas av hjärtat är mest synlig på tungan och munnens slemhinnor. Hos friska barn kan blåhet uppträda på fingrar, tår och läppar som ett ofarligt fenomen.

Blodtrycket kan vara avvikande högt eller lågt. Vid aortaförträngning, dvs. koarktation, är trycket i de nedre extremiteterna lägre än i de övre extremiteterna även om det vanligen är tvärtom.

Uppdaterad 3.2.2023