Gå till sidans innehåll

Högt kolesterol hos barn

Förhöjda kolesterolvärden kan förekomma hos barn precis som hos vuxna.

Ärftliga faktorer, kost och motionsvanor påverkar fettmetabolismen. Ärftlig hyperkolesterolemi är den vanligaste orsaken till att man behöver kolesterolsänkande medicinering i barndomen.

Det finns vanligtvis inga symtom på störningar i fettomsättningen och högt kolesterol. Vid mycket allvarliga störningar i fettomsättningen kan höga totalkolesterolnivåer orsaka kolesterolavlagringar i senorna som kan kännas utvändigt. Mycket höga triglyceridnivåer kan leda till störningar i bukspottkörtelns och leverns funktion samt buksmärtor.

Barn testas inte för kolesterolnivåer utan man riktar in sig på dem som är i riskgruppen.

Om det finns en familjehistoria av hjärt- och kärlsjukdomar i unga år eller om en första gradens släkting har ärftlig hyperkolesterolemi, kan kolesterolvärdena kontrolleras. Dessutom kontrolleras kolesterolvärdet hos överviktiga barn i skolåldern.

Om barnet har mycket höga kolesterolvärden kan det vara nödvändigt att göra genetiska tester för medfödd hyperkolesterolemi.

Kost och motion är de viktigaste sätten att behandla högt kolesterol hos barn. Läkemedelsbehandling används endast för specifika grupper om livsstils- eller kostbehandlingar inte ger ett tillräckligt svar på kolesterolvärdena. Kolesterolsänkande läkemedel (statiner) används som läkemedelsbehandling.

Vaccinationer kan ges enligt det normala vaccinationsprogrammet.

Kolesterolsänkande läkemedel omfattas av den lägre specialersättningen för ärftliga störningar i fettomsättningen. Vid andra tillstånd omfattas läkemedlen av grundersättning.

Uppdaterad 31.1.2023