Gå till sidans innehåll

Mässling

Mässling orsakas av ett virus som smittar mycket lätt som kontaktsmitta eller som små droppar som sprids i luften.

Sannolikheten att man smittar andra är störst innan utslagen kommer och i början av sjukdomen. Inkubationstiden är 6–19 dagar.

Mässlingen har försvunnit nästan helt och hållet från Finland i och med vaccinationsprogrammet. I Central- och Sydeuropa förekommer dock mässlingepidemier fortfarande. Mässling förekommer vanligen hos barn som inte har fått mässlingvaccin.

 • Feber

 • Hosta

 • Utslag som vanligen dyker upp 3–5 dygn efter att barnet insjuknat. Utslagen börjar i pannan och ansiktet och sprider sig neråt på halsen och vidare över hela kroppen ända till fötterna.

 • Röda och variga ögon, ljuskänslighet

 • Snuva

 • Illamående

Du kan ge barnet febernedsättande läkemedel.

Anvisningar för dosering av febernedsättande läkemedel hemma

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Kontakta hälsovården om du misstänker att ditt barn har mässling

 • Om du misstänker att barnet har mässling, ring alltid vårdenheten och meddela det innan du åker dit

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Mässling med lindriga symtom kan behandlas hemma där barnet hålls isolerat enligt läkarens instruktioner.

Utsätt inte andra barn eller vuxna för mässling. Mässling är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Följ läkarens instruktioner för isolering. Efter att utslagen har börjat utvecklas går smittsamheten vanligen över på fyra dygn. Kartlägg alla som har varit i kontakt med mässlingpatienten och meddela dem vilka åtgärder de ska vidta.

Uppdaterad 15.8.2018