Gå till sidans innehåll

Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion beror på att bakterier har kommit in i urinröret och vidare till urinvägarna. Urinvägsinfektion hos barn kräver alltid noggrann antibiotikabehandling.

 • Sveda vid urinering och behov av att urinera oftare

 • Feber utan luftvägssymtom

 • Kräkningar, magont och problem med tarmfunktionen

 • Hos större barn smärta i ryggen och flanksmärta

 • Hos spädbarn irritation och ömhet vid hantering

Diagnosen av urinvägsinfektion kräver alltid läkarbesök och urinprov. Infektionen behandlas alltid med antibiotika och spädbarn vårdas till en början på sjukhus.

Kontakta hälsovården genast om:

 • En baby under 3 månader har feber utan luftvägsbesvär.

 • En baby under 3 månader är gråtig och irriterad.

 • En baby under 3 månader börjar kräkas.

Kontakta hälsovården följande dag om:

 • Barnet har hög feber utan luftvägsbesvär i över 3 dygn.

 • Barnet klagar över ont i ryggen eller flanksmärta i samband med feber.

 • Barnet har sveda vid urinering.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar delta i de dagliga aktiviteterna. Urinvägsinfektion smittar inte från en människa till en annan.

Uppdaterad 15.8.2018