Gå till sidans innehåll

Undersökning av epilepsi hos barn och unga

Syftet med utredningen av epilepsin hos barn och ungdomar är att få en korrekt bild av hurdana anfallen är. Bilddiagnostiska undersökningar är en viktig del av utredningarna.