Gå till sidans innehåll

Skärmtid och epilepsi hos barn och unga

Det är bra att tillsammans komma överens om skärmtiden och sätta upp regler som passar familjen för användning av enheter.

Många barn och ungdomar gillar att tillbringa tid framför tv och på smarta enheter. Tiden barn och ungdomar tillbringar med att titta på tv och använda smarta enheter ökar hela tiden.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar mindre än en timmes skärmtid per dag för 2–4-åringar. I Finland rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att barn i skolåldern ska ha mindre än två timmar skärmtid per dag.

Barn med epilepsi rekommenderas att följa den allmänna rekommendationen för skärmtid. Känslighet för blinkande ljus förekommer endast i en liten del av epilepsierna. Om barnet är ljuskänsligt kan lång skärmtid göra barnet känsligt för epileptiska anfall, och i så fall kan vårdenheten ge en strängare rekommendation om skärmtid.

När man överväger barns och ungdomars skärmtid kan man också uppmärksamma hela familjens mediekonsumtion. Kan hela familjen till exempel göra fler saker och vistas utomhus tillsammans?

Uppdaterad 3.11.2022