Gå till sidans innehåll

Försiktighetsåtgärder och isolering som skydd för barnet eller den unga under cancerbehandlingarna

Isolering skyddar barnet och den unga när motståndskraften är nedsatt på grund av cancerbehandlingarna. Att alla som besöker barnet eller den unga är friska är viktigt.

På grund av den ökade infektionsrisken hos barn och unga med cancer bör besök och vistelse utanför hemmet på platser där det finns utomstående människor begränsas speciellt om barnet eller den unga får särskilt intensiv cytostatikabehandling. Syftet med skyddsåtgärderna är att minimera risker och undvika att bli sjuk i olika smittsamma sjukdomar som kan fördröja den planerade behandlingen.

Offentliga platser och offentliga transportmedel är inte tillåtna under en intensivbehandling (intravenös cytostatika). På grund av infektionsrisken är det alltså inte tryggt att åka med buss, tåg eller metro eller besöka köpcentrum, biografer eller restauranger. Små utomhusevenemang och normalt friluftsliv är dock tillåtna. Transporten mellan sjukhuset och hemmet sker antingen med egen bil eller taxi.

Barnet eller den unga som insjuknat i cancer får i början av behandlingarna inte gå i skola eller vårdas på daghem. Tillstånd att återgå till skolan och daghemmet ska alltid fås av den behandlande läkaren. En återgång till daghemmet under cancerbehandlingarna är endast sällan möjlig.

Trots begränsningarna är det bra att ändå försöka leva ett så normalt och balanserat liv som möjligt. En bekant vardag, fastän med begränsningar, ger trygghet i den förändrade situationen.

Även om barnet eller den unga har cancer har hen fortfarande samma behov och vilja att göra saker som andra jämnåriga. Man kan träffa kompisar, men helst endast få åt gången, inomhus eller utomhus. Kompisarna ska dock alltid definitivt vara friska. Andra besök och fester kan övervägas på basen av blodvärden samt genom att fråga den behandlande läkaren om hens åsikt i saken. En infektion smittar lättast inomhus och därför är det skäl att undvika stora folkmassor.

Med familjen och kompisarna kan man vara ute som vanligt. Om barnet rör sig genom att krypa ska hen inte krypa på golvet i offentliga lokaler. Barnet kan leka i sandlådan bara hen inte smakar på sanden.

Du behöver inte använda särskilda desinfektionsmedel hemma när du städar utan en normal hygiennivå räcker. Fäst särskild hänsyn till handhygienen: det räcker bra med en noggrann handtvätt med tvål.

Barnets eller den ungas cancersjukdom orsakar vanligtvis inte specialarrangemang för syskonens skolgång eller vårdplats, men det är bra att berätta för personalen om familjens förändrade situation.

På sjukhuset skyddas barnet och den unga från infektioner, särskilt om neutrofilvärdena är låga.

Betydelsen av handhygienen framhävs på sjukhuset, eftersom man med hjälp av den förebygger spridningen av infektioner inom avdelningen samt mellan patienterna.

Om föräldrarna inte har en infektionssjukdom kan de vara hos sitt barn vanligtvis dygnet runt utan begränsningar. Syskonens besök på avdelningen är möjliga endast i vissa undantagsfall och även andra personers besök ska alltid överenskommas separat med vårdpersonalen och läkaren.

Infektioner kan förebyggas på sjukhuset genom att sköta om en bra grundläggande vård samt med personlig hygien. Särskilt munnen och huden ska vara rena.

Munslemhinnorna går lätt sönder på grund av cytostatikabehandlingen och kan då vara till och med mycket smärtsamma. Då är det stor risk för infektioner i munnen som kan sprida sig till den övriga kroppen.

Att tvätta sig och duscha dagligen tillhör de normala dagsrutinerna på sjukhuset. Utöver detta ska man sköta om huden bland annat genom att smörja in den efter att man tvättat sig. Sårig och oren hud utgör en risk för att infektioner sprider sig.

Lär mera:

Om barnet eller den unga under sjukhusvården har en smittsam sjukdom, isoleras hen från andra patienter så att sjukdomen inte kan sprida sig.

Beroende på den smittsamma sjukdomen finns det olika slags anvisningar som gäller skyddsåtgärder. Sjukhusets personal sköter om nödvändig handledning och information.

Uppdaterad 26.10.2022