Gå till sidans innehåll

Problem med vita blodkroppar

Hos nyfödda barn är nivåerna av vita blodkroppar höga och neutrofilerna är framträdande. Under barndomen ökar andelen lymfocyter. Från och med skolåldern börjar fördelningen av vita blodkroppar närma sig fördelningen hos vuxna.