Gå till sidans innehåll

Diabetes och ketoner

Om kroppen inte har tillgång till glukos börjar kroppen producera energi genom att spjälka upp fetter. Då bildas ketoner i blodet som kan leda till farlig ketoacidos, dvs. syraförgiftning.

Hos ett barn eller en ung person som lider av diabetes kan ketonhalten stiga snabbt till exempel i samband med inflammatoriska sjukdomar eller om intaget av insulin av någon anledning avbryts. Detta kan leda till diabetisk ketoacidos, dvs. syraförgiftning, som är ett allvarligt tillstånd och kräver sjukhusvård.

Symtom som tyder på förhöjda ketoner är

  • illamående och/eller kräkningar

  • buksmärta

  • acetonlukt i andningen

  • röda kinder

  • trötthet och förvirring

  • tung andning

Ketonerna mäts från fingertoppen med en separat ketonmätare. Varje person med typ 1-diabetes ska ha en ketonmätare och tillhörande ketonremsor. Det lönar sig att regelbundet kontrollera den sista användningsdagen för remsorna så att de inte kan föråldras om de används sällan.

Ketonerna ska alltid mätas

  • Om glukosnivån överstiger 15 mmol/l vid på varandra följande mätningar eller om den inte sjunker med extra insulin.

  • Om barnet mår dåligt när glukosnivån är hög.

Då ketonerna är förhöjda

  • Se till att barnet eller den unga har fått långtidsverkande insulin eller att insulinpumpen fungerar korrekt.

  • Ge barnet eller den unga rikligt med dryck: Till en början vatten och när glukosnivån sjunker även kolhydrathaltig vätska.

  • Ge barnet eller den unga insulin enligt den individuella korrigeringsanvisningen, barnet eller den unga behöver också kolhydrater tillsammans med insulinet.

  • Gör nya glukosmätningar och ketonmätningar med 1–2 timmars mellanrum.

  • Om det uppstår allmänna symtom (illamående, kräkningar) och/eller ketonerna är över 3 mmol/l, ta kontakt med sjukhuset

Ketonerna kan också stiga när glukosnivån är normal eller låg. Tillståndet beror på kolhydratbrist som orsakas av fasta eller till exempel magsjukdom. Barnet eller den unga får extra kolhydrater som behandling, varefter även en liten mängd insulin om ketonkropparna fortfarande är klart förhöjda.

Uppdaterad 13.10.2021