Gå till sidans innehåll

Epilepsi hos spädbarn

I spädbarnsåldern förekommer det såväl svåra som lättbehandlade epilepsier och därtill många olika anfallssymtom som inte är epilepsi.

Epilepsi kan bryta ut genast efter födseln, till och med före den eller först senare. Också i den allra yngsta åldern kan anfallen vara av olika typer.

Hos vissa barn försvinner benägenheten att få epileptiska anfall efter spädbarnsåldern i och med tillväxt och utveckling och i så fall kan epilepsimedicineringen avslutas.

Vissa epilepsier hos spädbarn kan orsaka mycket symtom och också ha en skadlig inverkan på barnets utveckling. Därför är det viktigt att eventuell epilepsi diagnostiseras så tidigt som möjligt och behandlingen inleds snabbt.

En av de svåra epilepsierna i den tidiga barndomen är infantila spasmer. Under anfallen rycker eller stelnar kroppen i serier. Om infantil spasm misstänks hos barn, ska de undersökas som jourfall på sjukhus.

Du kan läsa mer om infantila spasmer i Huset för genetik och sällsynta sjukdomar.

Uppdaterad 8.2.2023