Gå till sidans innehåll

Laboratorieprov - På barnendokrinologens mottagning

Barnets hormonproduktion bedöms huvudsakligen genom vanliga laboratorieprover. Ibland behövs funktionstester på polikliniken.

På grund av det endokrina systemets komplexitet behövs ofta många olika blodprover för att få en fullständig bild av situationen.

Läs mer om endokrina blodprov:

TSH som utsöndras av hypofysen reglerar mängden tyroxin (T4v) som utsöndras av sköldkörteln. Vid hypotyreos sjunker T4v och samtidigt stiger TSH. Vid hypertyreos är det tvärtom. I sällsynta fall av hypotyreos på grund av hypofysen är TSH lågt parallellt med lågt T4v.

ACTH-hormonet som utsöndras av hypofysen reglerar utsöndringen av kortisol (Korsol i laboratorietester) från binjurebarken. Vid binjureinsufficiens stiger ACTH-nivåerna och Korsol sjunker. Vid hypofysinsufficiens är båda samtidigt låga. På samma sätt kan binjurehyperplasi bero på hypofysen, då både ACTH och Korsol är höga och den normala dygnsvariationen i Korsol saknas. Vid binjurebarkshyperfunktion är ACTH lågt och Korsol högt.

IGF-1 produceras i kroppen av tillväxthormon och utlöser tillväxteffekterna av hormonet. En direkt analys av tillväxthormon i blodet är mycket sällan nödvändig. IGF-1 är lågt vid brist på tillväxthormon. Dessutom hjälper bestämningen till att justera tillväxthormondosen på rätt sätt. Höga nivåer förekommer vid den sällsynta sjukdomen akromegali, där tillväxthormonet utsöndras i överskott av en tumör.

Hormonerna FSH och LH utsöndras av hypofysen och reglerar testikelfunktionen hos pojkar och äggstocksfunktionen hos flickor. Hos barn bidrar de till att puberteten börjar och till att upprätthålla dess utveckling.

Hos pojkar stimulerar LH testosteronproduktionen i Leydig-cellerna i testiklarna. Hos flickor reglerar det tidpunkten för ägglossning i äggstockarna och gulkroppens funktion under menstruationscykeln.

Hos pojkar stimulerar FSH spermieproduktionen i testiklarnas Sertoli-celler. Hos flickor stimulerar det östrogenutsöndringen i äggstockarna och tillväxten av äggblåsor.

LH- och FSH-nivåerna är låga före puberteten och i sällsynta fall av hypofysinsufficiens. Värdena är höga vid skador på eller insufficiens i testiklar eller äggstockar.

Testosteron är ett manligt könshormon som huvudsakligen produceras av testiklarna. Det orsakar förändringar av manlig typ under puberteten (tillväxt och differentiering av penis, förstärkning av muskulatur och skelett, ökad hårväxt, svettlukt och fet hud). Dessutom är testosteron inblandat i tidpunkten för tillväxtspurten och penistillväxten under puberteten.

Låga värden förekommer vid skador på eller insufficiens i testiklarna. I sällsynta fall av hypofysinsufficiens kan testosteronutsöndringen också saknas.

Hos flickor utsöndras små mängder testosteron från binjurebarken och äggstockarna. Vid polycystiskt ovariesyndrom (PCO) är testosteronnivåerna förhöjda.

Östradiol produceras huvudsakligen i äggstockarna när puberteten börjat. Östradiol är det viktigaste kvinnliga könshormonet i kroppen. Östradiolnivåerna varierar enligt menstruationscykeln. I början av cykeln är halten låg, med en topp strax före ägglossningen, varefter halten sjunker.

Östradiolhalterna är låga vid skador på eller insufficiens i äggstockarna. I sällsynta fall av hypofysinsufficiens kan Östradiolutsöndringen också saknas.

Inhibin B används främst hos pojkar för att behandla testikelskador, insufficiens i testiklarna, hypogonadism, medfödda testikelfel, infertilitet eller pubertetsstörningar.

17-hydroxiprogesteron är en mellanprodukt i binjurehormonproduktionen som börjar ackumuleras i kroppen om enzymet 21-hydroxylas saknas. Testet görs när man misstänker sällsynt binjurehyperplasi och värdet är högt.

DHEAS-hormonet är ett svagt manligt könshormon som normalt utsöndras av binjuren och vars utsöndring regleras av ACTH, liksom kortisol. En ökning av DHEAS hos barn tyder på att binjurebarken aktiveras (se adrenarche, länk nedan). DHEAS fastställs när en läkarundersökning visar på egenskaper som överensstämmer med exponering för manliga könshormoner eller misstänkt sjukdom i binjurarna.

Prolaktin är ett hormon som produceras av hypofysen. Det påverkar utvecklingen av bröstkörtlarna och mjölksekretionen, men även könskörtlarnas funktion. Det är ofta svårt att tolka resultaten, och resultat som ligger något över referensvärdet förekommer ofta hos helt friska barn. Överproduktion av prolaktin orsakar menstruationsstörningar hos flickor och impotens hos män. Ett högt värde kan bero på en sällsynt, lågsymtomatisk och godartad mikrotumör, men ibland också på en större makrotumör.