Gå till sidans innehåll

Främmande föremål i barnets näsa, luftvägar eller magsäck

Små och även lite större barn kan sätta små föremål i munnen eller näsborrarna när de leker. Små föremål kan hamna i luftvägarna eller magsäcken.

Om ett främmande föremål täpper till luftvägarna helt och barnet håller på att kvävas, ring nödnumret 112 och handla enligt följande:

  • Placera ett spädbarn så att det ligger på magen och slå med handflatan mellan skulderbladen.

  • Småbarn ska placeras så att de ligger på magen på dina knän och slå med handflatan mellan skulderbladen.

  • I fråga om barn i lekåldern kan den vuxna lägga händerna runt barnets bröst bakifrån och trycka på området vid bröstbenet (Heimlichmanövern).

När ett främmande föremål hamnar i luftvägarna orsakar det vanligtvis en plötslig och kraftig hostattack, eventuellt också andnöd. Om du misstänker att ett främmande föremål hamnat i luftvägarna ska barnet omedelbart tas till en läkare.

Ett föremål som hamnat i magsäcken kommer vanligtvis ut med avföringen. Om föremålet är vasst kan det fastna i tarmkanalens vägg. Om barnet klagar på smärta i matstrupen eller magen ska barnet omedelbart tas till en läkare.

Om du misstänker att barnet svalt ett ofarligt främmande föremål och barnet inte har några symtom kan tillståndet följas upp hemma. Det är en bra idé att ge barnet fiberrik mat och tillräckligt med vätska så att föremålet lättare passerar genom tarmarna. Kontrollera avföringen tills föremålet kommit ut. Föremålet borde komma ut inom ett par dygn.

Ett främmande föremål i näsan orsakar inte nödvändigtvis symtom och då är det skäl att bara tro barnets meddelande om ett föremål som hamnat i näsan. Du kan försöka ta ut ett föremål som hamnat i näsan hemma så att du trycker fast ena näsborren med fingret och barnet snyter andra näsborren kraftigt. Om barnet ännu inte kan snyta sig kan du trycka fast den ena näsborren med fingret och blåsa i barnets mun, då går luftflödet också in i näsan och trycker ut föremålet.

Det är inte en bra idé att försöka gräva ut ett främmande föremål som hamnat i näsan, eftersom det utan lämpliga redskap endast går djupare in i näsan. Om föremålet inte kommer ut genom att barnet snyter sig, är det skäl att uppsöka hälsocentralläkaren som kan försöka ta ut föremålet.

Uppdaterad 14.3.2022