Gå till sidans innehåll

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är en infektion som orsakas av streptokockbakterien. Den måste behandlas med antibiotika. Scharlakansfeber kan förekomma i epidemier i skolor och daghem. Sjukdomen sprids lätt som droppsmitta.

 • Halsont, feber och ibland huvudvärk.

 • Barnets tunga kan vara klarröd med upphöjda utslag och en smultronlik yta.

 • Smultrontunga utvecklas cirka 4 dagar efter att sjukdomen har brutit ut.

 • Röda små prickar som först sprids i ansiktet och sedan på den övriga kroppen.

 • Utslagen kan klia.

 • Feber.

 • Lymfkörtlarna på halsen och under hakan kan vara förstorade och ömma.

 • Om du tittar i barnets svalg kan du se att tonsillerna är röda och svullna och har kanske en gråvit beläggning.

 • En vecka efter att sjukdomen brutit ut kan huden flaga särskilt på fingertopparna.

 • Du kan ge barnet febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

 • Se till att barnet får i sig tillräckligt vätska, svala drycker kan lindra smärtan.

 • Du kan höja huvudändan på barnets säng för att lindra halsont.

Anvisningar för dosering av febernedsättande läkemedel hemma

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det febernedsättande läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

Kontakta hälsovården genast om:

 • Om du misstänker att ditt barn har scharlakansfeber, ska du genast kontakta hälsovården.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barn med scharlakansfeber inte kan dricka.

Sjukdomen smittar inte längre 24 timmar efter att antibiotikabehandlingen har börjat. Barnet måste vara feberfritt och orka delta i de dagliga aktiviteterna.​

Uppdaterad 15.8.2018