Gå till sidans innehåll

Skador i ansiktet och tänder hos barn och unga

Barn och unga får ofta olika slags stötar och blåmärken i ansiktet när de leker och rör på sig.

Blåmärken och svullnader i ansiktet kan lindras med en kylpåse. Smärtstillande läkemedel kan användas för att lindra symtomen. Det säkraste alternativet är paracetamol.

Symtom och kontakt med hälso- och sjukvården

Se nedan i vilka situationer du ska kontakta olika vårdställen.

Tandläkarjouren

Om barnet eller den unga efter olycksfallet har

 • förlorat en tand eller tanden har förskjutits tydligt

 • en spricka i tanden eller en mindre förskjutning av tanden, tandläkarbedömning bör göras inom 1–2 dygn.

Läkarjouren

Om barnet eller den unga efter olycksfallet har

 • ett blödande eller smutsigt hudsår som sträcker sig djupare än hudytan

 • en otydlig eller kraftig skademekanism

 • symtom på hjärnskakning

 • en stor bula i ansiktet (blodutgjutning under huden) eller om ansiktets beniga form ser ut att ha förändrats

 • smärta i ögat, dubbelseende eller om barnet inte vill hålla ögat öppet

 • Mer information:

Tandläkarjour eller läkarjour

Om barnet eller den unga efter olycksfallet har

 • ett blödande, smutsigt eller trasigt slemhinnesår i munnen

 • svårigheter att öppna munnen, smärta i underkäken vid rörelse eller när hen biter ihop tänderna

 • svårigheter att äta eller smärta när hen äter

Hos barn är största delen av stötar som riktats mot ansiktet ytliga mjukvävnadsskador som läker av sig själva. Djupa hudsår i ansiktet och slemhinnesår i munnen bör rengöras från eventuella främmande föremål såsom sand. På jouren kan ett hudsår vid behov slutas till exempel med stygn.

En stor och smärtsam bula i ansiktet eller ansiktsbenens dissymmetri är också orsaker till en bedömning på jouren.

Den vanligaste vävnadsskadan i ansiktsområdet är en tandskada. De vanligaste tandskadorna hos barn är tandsprickor och lindriga tandförskjutningar. Det är bra att undersöka dessa noggrannare hos tandläkaren inom några dagar. En tydlig förskjutning eller vridning av tanden bör dock undersökas samma dag på jouren.

En mjölktand som lossnat hel läggs inte tillbaka på sin plats. Att trycka tillbaka en mjölktand kan skada den permanenta tanden som kommer att ersätta mjölktanden, och å andra sidan lossnar mjölktanden i varje fall vid något skede när barnet växer.

En tand som lossnat hel sköljs lätt med rent vatten för att rengöra den från synlig smuts. Tanden ska inte gnuggas eller skrapas. Tryck in tanden med jämn kraft tillbaka i sin grop. En tand som tryckts in på plats förutsätter en jourbedömning av en tandläkare.

Om tanden inte kan tryckas tillbaka i sin grop på händelseplatsen ska du förvara tanden fuktig och försöka få tanden på plats så snart som möjligt hos den jourhavande tandläkaren. En tand som lossnat ska förvaras fuktig till exempel försänkt i en mugg med mjölk eller vatten, eller så kan tanden lindas in lätt i en fuktig gasvävsbinda. Hos äldre barn och unga kan tanden förvaras i barnets egen mun innanför läppen, om det inte finns en risk för att barnet sväljer tanden.

Efter tandskador är de vanligaste ansiktsfrakturerna hos barn och unga i näsbenet och underkäksbenet. Typiska symtom på näsfraktur är bland annat svullnad i näsområdet, näsblödning, sned näsa och känsla av att näsan är tilltäppt.

En fraktur i underkäken kan orsaka smärta när man rör underkäken eller öppnar munnen och medför också svårigheter i att äta. Att bita ihop tänderna i över- och underkäken kan orsaka smärta, att bita kan kännas konstigt eller så kan en fraktur leda till att tänderna i över- och underkäken inte möts när man biter ihop.

Övriga frakturer i ansiktsbenen är mer sällsynta och dessa konstateras ofta först i samband med undersökningar av andra skador som orsakats av olycksfallet. En jourbedömning är nödvändig om ansiktsskadan ger rörelsesmärta i ögat, dubbelseende eller om barnet inte vill hålla ögat öppet.

Uppdaterad 23.11.2021