Gå till sidans innehåll

När kontakta hälsovården?

Barnets hormonproduktion har inverkningar överallt i kroppen. Ofta är den endokrinologiska orsaken till sjukdomssymtomen tydlig. Å andra sidan måste man i alla situationer där bakgrunden till symtomen är oklar tänka på möjligheten av endokrinologisk sjukdom.

I det här avsnittet beskrivs de vanligaste situationerna där man kan misstänka störningar i hormonproduktionen.

Tillväxt

Störningar i hormonproduktionen hos barn leder praktiskt taget alltid till tillväxtstörningar. Oftast leder tillståndet till kortväxthet, men även andra symtom kan förekomma. En avvikande tillväxt bör alltid bedömas mer ingående.

Ett fullständigt stopp i tillväxten är en anomali. Särskilt när det gäller spädbarn måste situationen undersökas närmare och snabbt.

Samtidiga och omvända förändringar i längd och vikt, och särskilt ett tillväxtmönster som avviker från tillväxtkurvorna, är onormala.

Eventuella symtom

Typiska symtom som kan tyda på störningar i hormonproduktionen är onormal trötthet, energilöshet, viktminskning, yrsel, humörsvängningar, tarmsymtom, kraftig viktuppgång, riklig urinering, törst, vaga smärtor, frossa, svettningar eller andra allmänna symtom som inte kan förklaras på annat sätt.

Puberteten

Symtomen på en begynnande pubertet bör vara oroväckande om de uppträder före 8 års ålder för flickor och 9 års ålder för pojkar. Å andra sidan måste orsaken till en fördröjd pubertet hos flickor över 13 år och pojkar över 13,5 år utredas.

Syndromiska drag

Det finns många olika typer av syndromiska drag. De mest välkända av dessa, liten mun, liten näsa och små öron, ett platt huvud och att mitten av ansiktet är platt, uppåtriktad ögonspringor och ett så kallat epikanthus vid näsroten, är alla förknippade med Downs syndrom.

Alla syndrom har sina egna karakteristiska drag. De mest uppenbara syndromiska dragen återfinns på huvudet och i ansiktet. I många syndrom är lemmarnas och kroppens proportioner avvikande, och det finns avvikelser i handflator och fötter. Ibland kan vissa hudförändringar vara ett tecken på ett syndrom.

Uppdaterad 30.1.2023