Gå till sidans innehåll

Undersökning av motoriska avvikelser hos barn

Barnets motoriska utveckling följs upp vid ålderskontrollerna på rådgivningen, från vilka barnet vid behov hänvisas till närmare undersökningar.

Om barnet har en motorisk avvikelse kommer hen att undersökas av en läkare på rådgivningen. Vid behov hänvisas barnet till en fysioterapeut eller ergoterapeut för bedömning. Vid lindriga motoriska problem behövs inga tilläggsundersökningar, utan familjen får vägledning för att stödja barnets motoriska färdigheter i vardagen.

Barnet behöver en närmare bedömning av den motoriska utvecklingen om

 • barnets rörelseutveckling stagnerar eller går tillbaka

 • barnet under ett års ålder har skillnader mellan sidorna i sin användning av händerna. Barn under 1 år ska använda händerna symmetriskt, dvs. de får inte vara höger- eller vänsterhänta. Vid fem månaders ålder ska ett barn greppa en leksak lika bra med båda händerna.

 • barnet har muskelsvaghet: till exempel är det svårt för barnet att röra armar och ben mot tyngdkraften eller att gå från en ställning till en annan med tanke på barnets ålder

 • barnet fortsätter att gå på tå ännu ungefär sex månader efter att ha lärt sig att gå

 • barnet går på tå med ena foten en månad efter att ha lärt sig att stå upprätt och gå

 • det finns en skillnad mellan sidorna när barnet går: barnet kan till exempel släpa på eller kasta fram ett ben

 • barnet har inte lärt sig att gå vid 18 månaders ålder

 • barnet har tydliga svårigheter med att använda händerna eller med rörelsefärdigheter.

Om det finns oroande drag i barnets motorik, dvs. betydande neurologiska symtom, hänvisas barnet till undersökningar inom den specialiserade sjukvården. Om symtomen uppkommer plötsligt bör ni söka er till undersökningar snabbt. Sådana symtom kan vara

 • asymmetrisk användning av extremiteter (armar, ben)

 • muskelsvaghet

 • onormalt ökad muskeltonus eller spasticitet

 • famlande, dvs. ataxi

 • en nedgång eller stagnation i färdigheterna.

Uppdaterad 19.1.2023