Gå till sidans innehåll

Funktionstester - På barnendokrinologens mottagning

Förutom enskilda blodprover undersöks barnets hormonproduktion också med hjälp av funktionstester som utförs på poliklinik. En kanyl sätts in i armen för att samla in blodprover och administrera läkemedlet som används i undersökningen.

ACTH-testet används för att bedöma binjurefunktionen. Testet kan vara ett minitest eller ett högdostest enligt läkarens bedömning.

Testet innebär att hormonproduktionen i binjurebarken stimuleras med ett syntetiskt ACTH-preparat. I studien tas blodprover före och efter att läkemedlet ges.

Testet bedömer kortisolnivån vid baslinjen och ökningen av dess halt efter ACTH-administration.

Arginintestet bedömer utsöndringen av tillväxthormon från hypofysen.

Testet stimulerar utsöndringen av tillväxthormon med ett testämne som kallas arginin, vilket utlöser utsöndringen av tillväxthormon från hypofysen. I testet tas blodprover innan arginin ges och flera gånger under de följande två timmarna.

Testet bedömer förändringar i tillväxthormonnivåerna. Låga värden tyder på brist på tillväxthormon.

Insulintestet bedömer utsöndringen av tillväxthormon från hypofysen.

Låga blodsockernivåer stimulerar utsöndringen av tillväxthormon från hypofysen. I testet tas blodprover innan insulinet ges och flera gånger under de följande två timmarna. Låga blodglukosnivåer i samband med testet ger ofta tydliga symtom.

Testet bedömer förändringar i tillväxthormonnivåerna. Låga värden tyder på brist på tillväxthormon.

GNRH-testet bedömer om puberteten har börjat.

Testet innebär att produktionen av LH och FSH, hypofysens ”budbärarhormoner”, stimuleras med ett syntetiskt testämne. I testet tas blodprover innan testämnet ges och två gånger under den följande timmen.

Om pubertetsutvecklingen pågår stiger blodnivåerna av LH- och FSH-hormonerna kortvarigt efter en testdos.

TRH-testet undersöker hypofysens funktion i regleringen av sköldkörtelfunktionen. Testet stimulerar utsöndringen av TSH, hormonet som hypofysen styr sköldkörteln med, med hjälp av en syntetisk testsubstans. I testet tas blodprover innan testämnet ges och två gånger under den följande timmen.

Testet bedömer förändringar i TSH-nivåerna över tid. Förändringarna i värdena kan användas för att avgöra om det finns tecken på hypotyreos.

Ett test av vattenretention görs på sjukhus och testar kroppens förmåga att upprätthålla en normal vattenbalans. Om barnet dricker och urinerar onormalt mycket och typ 1-diabetes har uteslutits kan det röra sig om ett problem med hypofyshormonet ADH och njurarnas förmåga att koncentrera urinen.

När barnet anländer till undersökningen placeras en provtagningskanyl i plast på ena handryggen för att ta de nödvändiga blodproverna. På avdelningen får barnet inte äta eller dricka. Vikten och törstkänslan övervakas och urinproduktionen mäts. Dessutom tas ett separat prov från varje urinprov.