Gå till sidans innehåll

Ryggradsproblem hos barn och unga

Barn under skolåldern har sällan ryggproblem. Den vanligaste orsaken till tillfällig ryggsmärta är muskelrelaterade smärtor. Även kortvariga, återkommande ryggsmärtor hos barn under 10 år bör tas på allvar och orsaken undersökas.

Barn och ungdomar får sin rygg undersökt vid regelbundna hälsokontroller på rådgivningen och i skolhälsovården. Skolios är den vanligaste felställningen i ryggen, och en tidig upptäckt är viktig för uppföljningen och behandlingen.

Orsaken till ryggsmärta som varat i mer än två veckor hos ett barn under 10 år bör utredas. Nattlig ryggsmärta är också alltid ett symtom som ska tas på allvar, oavsett barnets ålder. Efter 10 års ålder börjar förekomsten av ryggradsproblem öka.

Spondylolys, en stressfraktur i kotskivan, är den vanligaste orsaken till ryggsmärta hos barn över 10 år som är fysiskt aktiva. De vanligaste ryggproblemen som kräver kirurgi hos växande barn är skolios och kotförskjutning, dvs. spondylolistes. Kirurgisk behandling av felställningar i ryggen är ett krävande specialområde, varför uppföljningen och ingreppen centraliseras till universitetssjukhusen i hela landet.

Medfödd skolios kan utvecklas också hos ett litet barn. Hos barn kan sällsynta medfödda kotmissbildningar i ryggraden(t.ex. hemiplegi) förekomma. Om kotmissbildningen äventyrar bröstkorgens och/eller lungornas eller ryggmärgens funktion är operativ behandling ett alternativ. Operationen planeras individuellt för att möjliggöra en fortsatt tillväxt av ryggraden, bröstkorgen och lungorna.

Degenerationen av ryggradens diskar börjar efter 10 års ålder. Diskbråck förekommer också hos unga människor, men är sällsynt hos personer under 12 år och orsakas vanligtvis av en olycka. Symtom på diskbråck är bland annat att man måste hålla ryggen i en viss ställning för att det inte ska göra ont, ryggsmärta och snabbt utvecklad skolios samt en avvikande gång. Hos unga människor omfattar symtomen ofta inte de typiska ischiassymtomen som är vanliga hos vuxna, dvs. smärta som strålar ut till de nedre extremiteterna på grund av att nervroten är inklämd, muskelsvaghet, domningar, känselbortfall eller funktionsstörningar i tarmen och urinblåsan. Hos barn är kirurgisk behandling av diskbråck vanligare än hos vuxna.

Ryggsmärta hos barn kan också orsakas av tumörer eller inflammationer i ryggraden, vilket är mycket sällsynt. De vanligaste tumörerna i ryggraden är osteoidosteom samt eosinofilt granulom, dvs. Calves sjukdom, som är godartade. Om osteoidosteom avlägsnas genom kirurgi behandlas symtomen och vid Calves sjukdom är läkningstakten god av sig själv. Tumörer som hittas i ryggen kräver uppföljning och behandling inom den specialiserade sjukvården.

En utvecklingsstörning hos forstret orsakar en medfödd störning i förslutningen av ryggraden och ryggmärgen. Svårighetsgraden av de symtom som ryggmärgsskador orsakar varierar. De kan vara nästan symtomfria, ge lindriga symtom eller vara mycket svåra. Den lindrigaste formen, spina bifida, är ett tillstånd där ryggradens ben saknar stödjande struktur på baksidan. I detta fall skyddas nervstrukturerna av ett hårt membran, men inte av den beniga ryggradskanalen. Detta är vanligtvis symtomfritt. Ett ryggmärgsbråck skadar permanent nervstrukturerna som ligger under skadan, såsom ryggmärgen eller nervrötterna. Detta resulterar vanligtvis i skador på ryggmärgen eller nervrötterna under skadans nivå. Beroende på graden av skada från ryggmärgsbråcket kan barnet ha många olika symtom.

Uppdaterad 1.2.2023