Gå till sidans innehåll

Stöd och kamratstöd för barn och unga med epilepsi

Det finns många familjer med barn och unga som har epilepsi i Finland, så det finns kamratstöd att få.

Andra barn och ungdomar med epilepsi och deras familjer kan hittas bland annat på diskussionsforum, lokala epilepsiföreningar och sociala medier.

Anpassningscoachning är verksamhet som ordnas av FPA. Ett barn eller en ung person med epilepsi och hens familj kan få stöd för egenvården och vardagen från anpassningscoachning, särskilt i tidiga skeden av sjukdomen.

Epilepsiföreningen ordnar möten med olika teman för barn och ungdomar i alla åldrar och deras familjer.

Uppdaterad 8.2.2023