Gå till sidans innehåll

2. Hurdan är typ 2-diabetes hos barn och unga?

Vid typ 2-diabetes minskar insulinproduktionen eller dess effekt har försämrats

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Typ 2-diabetes innebär att insulin inte verkar tillräckligt bra i vävnader som lever och muskler. Detta tillstånd kallas insulinresistens.

I Finland är typ 2-diabetes hos barn tills vidare liten. Oftast är typ 2-diabetes också hos barn förknippad med övervikt och lite motion. Typ 2-diabetes behandlas med livsstilsförändringar, oral medicinering, en del behöver dessutom insulinbehandling.

Denna handbok fokuserar på behandling av typ 1-diabetes.

Uppdaterad 19.10.2021