Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringshandledare eller familjearbetare som stöd för prematurfamiljen

På vissa sjukhus kan en familj med ett prematurbarn få stöd av en rehabiliteringshandledare eller familjearbetare som hjälper familjen att anpassa sig till vardagen efter att babyn har kommit hem.

Rehabiliteringshandledaren eller familjearbetaren stöder familjer med en liten prematur under de första månaderna av skötsel hemma i samarbete med rådgivningen. En liten prematur kan vara en rätt så ovanlig baby på hälsovårdar- eller läkarmottagningen på barnrådgivningen, men en som kräver extra uppmärksamhet.

Eftersom prematurers näring, hantering och skötsel har vissa särdrag, är det önskvärt att familjen ger sitt samtycke till att rehabiliteringshandledaren eller familjearbetaren och hälsovårdaren kommunicerar sinsemellan för att avtala om arbetsfördelningen och undvika överlappningar. På så sätt kan man till exempel överlappa viktkontrollerna och därmed maximera resurserna. Vid oklara eller oroande situationer kan hälsovårdaren ringa rehabiliteringshandledaren, familjearbetaren eller sjukskötaren vid polikliniken för utvecklingsuppföljning.

Rehabiliteringshandledaren eller familjearbetaren

  • Skapar en trygg övergång från den specialiserade sjukvården till rådgivningstjänsterna för familjen genom hembesök och telefonrådgivning.

  • Minskar föräldrarnas känsla av otrygghet och ökar deras självförtroende genom att vara enkelt anträffbar.

  • Ger vid behov stöd åt rådgivningens hälsovårdare genom information om specialbehov i barnets vård och uppföljning.

  • Kompletterar och upprepar vid hembesöken anvisningarna från sjukhuset individuellt enligt familjens och prematurbarnets behov.

Om barnet skrivs ut med ett andningshjälpmedel kan rehabiliteringshandledaren visa hur det används. Behandlingen med andningsstöd följs upp genom hembesök.

Uppdaterad 5.1.2023