Gå till sidans innehåll

Laryngit – inflammation i struphuvudet

Struphuvudsinflammation är en virussjukdom där struphuvudets slemhinna nedanför stämbanden är svullen. Många virus kan förorsaka struphuvudsinflammation, det mest typiska är parainfluensavirus.

Antibiotikabehandling hjälper inte mot struphuvudsinflammation. Struphuvudsinflammation förekommer vanligen på hösten och vintern. Vissa barn har benägenhet att ofta få struphuvudsinflammation. Benägenheten upphör vanligen fram till skolåldern.

Det typiska är att andningen blir tyngre och hostan värre när barnet ligger ner. Symtomen börjar också ofta på natten. En struphuvudsinflammation är vanligen ofarlig och går över av sig själv.

 • Barnets röst blir hes och inandningen ljudlig.

 • Hostan är hackande och ibland talar man om ”sälhosta” (se video).

 • Laryngitens besvärligaste fas pågår vanligen i 2–3 dygn och hostan i en vecka. Barnet kan också ha feber.

Laryngiten kan oftast behandlas hemma. Låt barnet vara i den ställning som hen själv trivs bäst i. Ibland kan det vara bra att höja huvudändan på barnets säng. Det är viktigt att lugna barnet, för gråt irriterar struphuvudet ytterligare.

Sval och frisk luft får struphuvudets svullnad att gå ner. Öppna fönstret eller klä barnet varmt och gå ut i friska luften i 15–30 minuter.

Ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel får barnet att känna sig bättre och lindrar hosta och halsont.

Den lämpliga läkemedelsdosen för barnet beräknas enligt den aktuella vikten. Paracetamol är det läkemedel du i första hand ska ge barnet.

 • Paracetamoldos 15 mg/kg. Passar alla åldrar. Tas med 6–8 timmars intervall.

 • Ibuprofendos 10 mg/kg. Passar barn över 3 månader. Tas med 8 timmars intervall.

 • Naproxendos 5 mg/kg. Passar barn över 1 år. Tas med 12 timmars intervall. Receptbelagt läkemedel.

Vanligen räcker det med ett febernedsättande läkemedel. Om barnet har hög feber kan du ge två olika febernedsättande preparat samtidigt.

Riskfria kombinationer är:

 • paracetamol + ibuprofen

 • paracetamol + naproxen

En sval dryck kan lindra symtomen hos barnet. Det är viktigt att barnet får tillräckligt med vätska.

Kontakta hälsovården genast om:

 • Barnets andningssvårigheter inte lindras genom behandling hemma.

 • Andningen gör att det bildas en grop i huden på halsen eller mellan revbenen eller näsvingarna rör sig.

 • Barnet mår dåligt överlag och är slappt och trött.

 • Barnets läppar blir blå.

 • Barnet inte kan svälja sin saliv.

Kontakta hälsovården följande dag eller senare om:

 • Barnets hosta och feber fortsätter och tillståndet inte blir bättre inom 2–3 dagar.

 • Barnet inte lyckas äta hemma.

Barnet kan gå till dagvården eller skolan igen när febern har gått ner och barnet orkar delta i de dagliga aktiviteterna.

Uppdaterad 15.8.2018