Gå till sidans innehåll

Fysioterapeuten bedömer och stöder barnets motoriska färdigheter

En remiss till fysioterapi fås från rådgivningen eller skolhälsovården. Om du är orolig för ditt barns motoriska färdigheter ska du kontakta rådgivningen eller skolhälsovården.

Om barnet har motoriska problem som begränsar hens funktionsförmåga i vardagen, kan individuell fysioterapi ordnas efter behov.

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering vars syfte är att hjälpa barnet att röra sig och funagera i vardagen. Målen för fysioterapin sätts upp tillsammans med barnet, hens närstående och terapeuten. Fysioterapeutens uppgift är att hitta nya tillvägagångssätt som stöder barnet. För barnets rehabilitering är det väsentligt att alla barnets närstående – familj och daghem eller skola – förbinder sig till målen, eftersom den egentliga träningen och antagandet av färdigheterna sker genom att fungera i vardagen. Fysioterapi kan tillhandahållas av fysioterapeuter inom både den offentliga och privata sektorn.

Fysioterapi för spädbarn och bebisar

I fråga om spädbarn och bebisar bedömer fysioterapeuten den åldersenliga övergripande utvecklingen. Under fysioterapeutens konsultation observeras

  • kontakt: att rikta blicken och att följa med blicken, leende, vokalisering

  • kontroll av mittlinjen i olika utgångsställningar: att föra armarna till mittlinjen och rörelsernas symmetri i ryggläge

  • kontroll av huvudet och ställningen i olika ställningar mot tyngdkraften: att hålla upp huvudet liggande på mage.

  • användning av händerna: att greppa en leksak med båda händerna och växla från ena handen till den andra, självständig rörelse, viktöverföring, att vända sig, att krypa, att stiga upp och stå och att gå

  • muskeltonus och ledernas rörlighet. Svag tonus förknippas ofta med en något långsammare rörelseutveckling, medan kraftig tonus kan vara förknippad med en tendens att sträcka sig, dvs. en tendens hos barnet att sträcka sig i en båge.

Fysioterapi för barn i lek- och skolåldern

I fråga om barn i lek- och skolåldern bedömer fysioterapeuten grovmotoriska färdigheter. Dessa inkluderar att gå och springa i olika riktningar, olika hopp, att sparka och kasta en boll, att sätta sig på huk och ställa sig på tårna. Därutöver bedöms muskelstyrkan och ledernas rörlighet, kroppsuppfattning och koordination samt balans.

Barn i lek- och skolåldern bedöms av en fysioterapeut om de har problem med rörligheten i vardagen, om deras färdigheter ligger under deras åldersnivå eller om de inte klarar sig tillsammans med jämnåriga, till exempel i utomhuslekar.

Uppdaterad 19.1.2023