Gå till sidans innehåll

Kamratstöd för barn med reumatism och hens familj

I och med sjukdomen måste barnet eller den unga med reumatism och hens familj möta nya rutiner, vårdvägar och byråkrati. Känslorna går i vågor och familjen funderar över hur de ska leva med reumatismen. Kamratstöd har sin plats i dessa situationer.

Barnet eller den unga som har insjuknat i reumatism, och hens familj kan genom sina egna erfarenheter ge kamratstöd Diskussioner med någon annan som lever med samma sjukdom kan vara ett tillfälligt utbyte av erfarenheter eller ett vardagligt samtal om en gemensam fråga. Kamratstöd kan ge erfarenheter och exempel på hur man klarar av livets omvälvningar. Den som får stöd bygger upp och väljer själv sina egna vägar.

Man klarar av att fungera som kamratstödjare när man är bekväm med den egna situationen. Vid sidan av professionellt arbete är kamratstöd ett värdefullt komplement för barn och ungdomar med reumatism, deras föräldrar och syskon.

Uppdaterad 6.2.2023