Gå till sidans innehåll

Känns det svårt att göra en förändring?

​Hos många ger bara tanken på en livsstilsförändring upphov till rädsla, förvirring och ångest över att behöva ge upp saker. Att förändra levnadsvanorna är en inlärningsprocess som tar tid och kräver inlärning innan de nya vanorna blir en naturlig del av vardagen.