Gå till sidans innehåll

Universitetssjukhusens barncanceravdelningar

I Finland har behandlingar av cancer hos barn centraliserats till fem universitetssjukhus som är belägna i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Helsingfors

I Helsingfors vårdas barn som insjuknat i cancer på Nya barnsjukhusets Vårdavdelning Miraklet samt på Dagsjukhus och mottagningar Miraklet.

Åbo

Åbo universitetssjukhus Hematologiska avdelning och poliklinik för barn och unga finns på U-sjukhuset. Patienterna kommer till avdelningen med remiss från läkaren. Avdelningen fungerar också som akutavdelning, varvid cancerpatienterna kan komma direkt till vård på grund av akuta problem.

Tammerfors

Tammerfors universitetssjukhus Enhet för blod- och cancersjukdomar hos barn befinner sig på sjukhuset för barn och unga i L-byggnaden. Patienterna kommer till avdelningen för en planerad vård- och undersökningsperiod. Avdelningen vårdar också nyinsjuknade cancerpatienter eller cancerpatienter som insjuknat i en allmän infektion och som kommer från jouren.

Kuopio

Kuopio universitetssjukhus Avdelning för blod- och cancersjukdomar hos barn är belägen på Puijo sjukhus. Patienterna kommer till avdelningen för diagnostisering samt planering och genomförande av vård. I samband med avdelningen finns också ett dagsjukhus.

Uleåborg

Uleåborgs universitetssjukhus avdelning 51 finns på L-sjukhuset. Patienterna kommer till avdelningen med remiss. I samband med avdelningen finns också ett dagsjukhus och en poliklinik.

Uppdaterad 26.10.2022