Gå till sidans innehåll

Panners sjukdom och osteokondrit i armbågsleden

Panners sjukdom och lossning av en benbit i armbågsleden under ledbrosket (osteochondritis dissecans, osteokondrit) orsakas av en störning i blodcirkulationen i överarmsbenets nedre del, vars orsak är oklar. I bakgrunden finns ofta en upprepad belastning på armbågsleden.

Barn och ungdomar utövar ofta olika kastsporter (till exempel baseboll, tennis, handboll, brottning) som utsätter armbågsleden för upprepad belastning. Det är fråga om Panners sjukdom när symtomen i armbågsleden börjar före tillväxtspurten. Det rör sig om osteokondrit i armbågsleden om symtomen börjar under puberteten, efter tillväxtspurten.

Symtom och fynd

Panners sjukdom kännetecknas av smärta, särskilt vid ansträngning. Det finns ofta en liten rörelsebegränsning i armbågsleden och överarmsbenets yttre ledhuvud är smärtsamt när man trycker på det.

Osteochondritis dissecans (osteokondrit) i armbågsleden orsakar mycket liknande symtom som Panners sjukdom. Symtomen är dock besvärligare. Begränsningen av armbågsledens rörelse är uppenbar och kan också orsaka att armbågsleden låser sig så att den inte kan sträckas ut eller böjas. Vissa ungdomar har också en tydlig svullnad i armbågsleden, vilket tyder på en lös del inne i leden.

Diagnos

Diagnosen ställs ofta med hjälp av en symtomprofil och röntgenundersökning. I vissa fall görs en magnetundersökning som kompletterande för att ytterligare klargöra om en broskbit har lossnat från osteokondriten.

Behandling och egenvård

Panners sjukdom läker ofta av sig själv utan särskild behandling, ofta inom några få symtomgivande år. Det rekommenderas att minska belastningen på armbågsleden.

Behovet av operation vid osteokondrit i armbågen bedöms från fall till fall, med hänsyn till ålder. Ofta leder sjukdomen till att broskbiten lossnar. Den lösa biten avlägsnas under en titthålsoperation under narkos. Det är också möjligt att fästa den lossnade biten.

Uppdaterad 1.2.2023