Gå till sidans innehåll

Uppföljning av astmabehandling hos barn

Barnets ålder och astmans svårighetsgrad avgör hur ofta det behövs kontrollbesök vid hälsovården. Kontrollbesöken sker vanligtvis var tredje, sjätte eller tolfte månad.

Astmabarn med läkemedelsbehandling året om går vanligen på uppföljning hos specialläkare. Barn som använder läkemedel periodvis behandlas vanligen på den egna hälsocentralen.

Vid uppföljningen av barn som får långvarig behandling är det viktigt att få en tillförlitlig bild av hur barnet mår och växer. På mottagningen bedömer man hur väl inhalationsbehandlingen fungerar, behovet av luftrörsvidgande läkemedel enligt symtom, hur barnet mår vid ansträngning, infektionskänslighet samt eventuella nattliga symtom och allergiska symtom.

Hos äldre barn mäts lungfunktionen med jämna mellanrum. Toleransen för ansträngning, barnets åldersrelaterade aktiviteter och eventuella symtom som kan uppstå vid dessa aktiviteter ger i praktiken de bästa indikatorerna på astmabalansen. Avslutning av medicineringen planeras gradvis, samtidigt som symtomen och lungfunktionen övervakas.

Uppdaterad 27.3.2020