Gå till sidans innehåll

Instabilitet i axeln

Instabilitet i axeln innebär att axelleden är lös och kan gå ur led. Den bakomliggande orsaken är ofta medfött överrörliga leder.

Axelledsinstabilitet kan också orsakas av en axelolycka, varefter axelleden blir lösare och man får problem med återkommande luxation eller en känsla av instabilitet.

Symtom och fynd

Barnet upplever återkommande instabilitet och en känsla av osäkerhet i axelleden, rädsla för att axelleden ska gå ur led. Ofta visar det sig också att barnet eller den unga personen har överrörliga leder och att barnet till exempel lätt kan böja ner tummen och vidröra underarmen med den.

Diagnos

Undersökning av axelledens rörelseomfång och funktion är av största vikt vid misstanke om axelledsinstabilitet. Skulderledens slapphet diagnostiseras genom en klinisk undersökning, axelleden kan vanligtvis smärtfritt delvis vridas ur led både framåt och bakåt. En grop är synlig under skulderhöjden. Röntgenundersökningar kan övervägas från fall till fall (om lösheten i axelleden beror på en skada). Det är viktigt att undersöka känslan, blodcirkulationen och funktionen i den övre extremiteten. Axelledsinstabilitet kan leda till skador på ledbrosket och för tidig artros senare i livet.

Behandling

Oftast är aktiv rehabilitering enligt en fysioterapeuts anvisningar tillräcklig behandling. En förbättrad muskelbalans i axeln kan hjälpa till att stödja en lös axelled, men i de flesta fall är upprepad instabilitet i axeln inte särskilt skadligt och ingen behandling behövs. Vanligtvis behövs ingen kirurgisk behandling hos barn. I situationer efter olyckor där axelleden har gått ur led och orsakat skador, kan man överväga kirurgisk behandling.

Uppdaterad 1.2.2023