Gå till sidans innehåll

5. Hur följs glukosnivån upp och vilka är glukosmålen?

Glukosnivån följs upp genom mätning av blodsockret eller med en glukossensor.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Blodsockret följs numera upp hos barn med en sensor som placeras under huden och som mäter glukosnivån i vävnadsvätskan. Detta minskar behovet av blodprov från fingertoppen. Sockernivån i vävnadsvätskan kallas glukosnivå.

Barnets glukosnivå kontrolleras alltid före måltider. Glukosnivån bör då vara 4–6 mmol/l, enligt vilken insulinet doseras.

Målet är att glukosnivån ska vara under 10 mmol/l två timmar efter måltiden.

Man kommer överens med föräldrarna om hur man ska gå till väga om glukosnivån ligger utanför målnivån.

Av glukosvärdena bör 70 procent ligga på 3,9–10 mmol/l under dygnet.

  • Gränsen för låg glukosnivå är 3,9 mmol/l

  • Gränsen för hög glukosnivå är 10 mmol/l

Uppdaterad 19.10.2021