Gå till sidans innehåll

7. Vad ska jag beakta vid motion?

Motion har i allmänhet en sänkande inverkan på glukosnivån, vilket är bra att beakta redan vid planeringen av motionsstunden.

Den här sidan är en del av vårdguiden för diabetes för daghem och skolor. Syftet med handboken är att stödja personalen i vården av barnets diabetes under daghems- och skoldagen.

Motion sänker glukosnivån – ibland kan även glukosnivån stiga på grund av motion. Före motionen kan man enligt föräldrarnas anvisningar ge extra kolhydrater, så kallat motionstillägg, i samband med vilket man inte ger insulin. Alternativt kan man göra ändringar i doseringen av insulinpumpen. Målet är att förebygga låga glukosvärden efter motionen.

En hög glukosnivå efter träningen korrigeras vid behov först i samband med följande måltid.

Uppdaterad 19.10.2021